Zařazování vychovatelů do platových tříd

Související dokumenty

Pracovní situace

Zařazování do platových tříd - pedagog volného času
Zařazování do platových tříd - speciální pedagog
Zařazování do platových tříd - asistent pedagoga
Zařazování do platových tříd - psycholog
Financování nepedagogické práce ve školní družině
Plat zaměstnankyně po návratu z rodičovské dovolené
Okamžik vzniku práva na mzdu/plat
Školní družina a kritéria ČŠI
Zařazování do platových tříd - provozní, řemeslné a ostatní práce
Specifika řízení soukromé a církevní školy
Srážky z příjmů v pracovněprávním vztahu
Příplatek za přímou pedagogickou činnost nad stanovený rozsah a práce přesčas
Složky platu ve veřejném školství
Platový výměr
Odnětí osobního ohodnocení
Možnost opustit pracoviště během přestávky v práci
Práce přesčas
Odměňování mzdou
Mzda nebo náhradní volno za práci přesčas

Poradna

Kariérový poradce
Koordinátor ŠVP
Zápočet praxe při stanovení platového zařazení
Přespočetné hodiny a práce přesčas
Nadúvazkové hodiny ředitele školy
Čerpání fondu odměn u příspěvkové organizace
Střet zájmů
Ukončení pracovního poměru
Home office
Příplatek za vedení
Platový tarif vedení školy
Bývalá ředitelka
Předpoklad odborné kvalifikace pro pedagogickou činnost
Výpověď
Odměna za pedagogickou intervenci
Přechod práv a povinností na nového zaměstnavatele
Pracovní smlouva „Vychovatelka ŠD a ŠK“
Kvalifikace
Zařazení nepedagogického zaměstnance do platové třídy
Nárok na příplatek za suplované hodiny u vychovatelek nebo asistentek

Zákony

11705/2013-201 k odměňování pedagogických pracovníků a ostatních zaměstnanců škol a školských zařízení a jejich zařazování do platových tříd podle katalogu prací

Nařízení vlády

222/2010 Sb. o katalogu prací ve veřejných službách a správě