Předávání osobních údajů žáků při jeho přestupu na jinou školu

Vydáno:

Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „školský zákon“), stanoví ve svém ustanovení § 28 základní zásady vedení povinné dokumentace škol a školských zařízení. Vedení dokumentace škol a školských zařízení je kromě tohoto ustanovení blíže stanoveno i vyhláškou č. 223/2005 Sb., o některých dokladech o vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů, a vyhláškou č. 364/2005 Sb., o vedení dokumentace škol a školských zařízení a školní matriky a o předávání údajů z dokumentace škol a školských zařízení a ze školní matriky (vyhláška o dokumentaci škol a školských zařízení), ve znění pozdějších předpisů. Součástí této dokumentace je dle výše uvedeného ustanovení písm. b) evidence dětí, žáků nebo studentů.

Související dokumenty

Pracovní situace

Poskytování osobních údajů při kontrole České školní inspekce
GDPR - pro školy
Poskytování osobních údajů školami Policii ČR
Předávání osobních údajů žáků pojišťovnám
Metodická pomůcka k aplikaci GDPR ve školství - vydaná MŠMT
Právo na informace o dítěti partnera (nevlastním dítěti)
Zpracovávání osobních údajů v podobě výsledků vzdělávání
Likvidace osobních údajů v podobě omluvenek
Videokonference pro komunikaci školy na dálku
Narušování online výuky
Souhlas nezletilých z hlediska zákona o ochraně osobních údajů
Zpřístupňování osobních údajů učitelů na webových stránkách školy
Obecné nařízení o ochraně osobních údajů ve školách a školských zařízeních – charakteristika, podmínky legálního zpracování osobních údajů, informační povinnost správce
Informační povinnost správce v případě, že osobní údaje nebyly získány od subjektu údajů
Záznamy o činnostech zpracování - základní školy
Vyvěšení seznamu žáků „po nástupu GDPR“
Časté dotazy škol z oblasti GDPR
Výchovná opatření a jejich zveřejňování
Pořizování nahrávky hovoru s nadřízeným pracovníkem

Poradna

Zjišťování osobních údajů ve škole
Poskytování osobních údajů třetím osobám
Zveřejňování fotografií
Ochrana osobních údajů

Zákony

561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)
101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů

Vyhlášky

223/2005 Sb. o některých dokladech o vzdělání
364/2005 Sb. o vedení dokumentace škol a školských zařízení a školní matriky a o předávání údajů z dokumentace škol a školských zařízení a ze školní matriky (vyhláška o dokumentaci škol a školských zařízení)