Přijetí žáka na maturitní střední školu bez přijímacího řízení

Plné znění otázky

Za jakých podmínek je možné na maturitní obor přijmout žáka, který neuspěl v přijímacím řízení na jinou školu? Je možné jej přijmout bez toho, aby škola vyhlásila další kolo přijímacího řízení? Dotaz pokládáme v situaci, kdy je v roce 2024 ukončeno 2. kolo přijímacího řízení. Jak se liší postup v případě žáka, který v roce 2024 ukončí ZŠ, a žáka, který žádá o přestup do 1. ročníku naší školy z jiné SŠ?

Odpověď