Souhlas nezletilých z hlediska zákona o ochraně osobních údajů

Vydáno:

Potřeba ochrany údajů týkajících se dětí musí vzít v úvahu dva důležité aspekty. Těmi je za prvé různá úroveň vyspělosti, která určuje, kdy mohou děti začít samy nakládat se svými údaji, a za druhé rozsah, nakolik mají zástupci právo zastupovat nezletilé osoby v případech, kdy by sdělení osobních údajů poškodilo zájem dítěte (stanovisko WP 29 č. 2/2009 k ochraně osobních údajů dětí – obecné pokyny a zvláštní případ škol – přijaté dne 11. února 2009).

Související dokumenty

Pracovní situace

GDPR: Jak zjistit, že škola (ne)potřebuje souhlas?
Likvidace osobních údajů v podobě omluvenek
Videokonference pro komunikaci školy na dálku
Narušování online výuky
Předávání osobních údajů žáků při jeho přestupu na jinou školu
Zpracovávání osobních údajů v podobě výsledků vzdělávání
Zpřístupňování osobních údajů učitelů na webových stránkách školy
Poskytování osobních údajů při kontrole České školní inspekce
Právo na informace o dítěti partnera (nevlastním dítěti)
GDPR - pro školy
Poskytování osobních údajů školami Policii ČR
Předávání osobních údajů žáků pojišťovnám
Metodická pomůcka k aplikaci GDPR ve školství - vydaná MŠMT
Vzorový souhlas se zveřejňováním fotografií
Obecné nařízení o ochraně osobních údajů ve školách a školských zařízeních – charakteristika, podmínky legálního zpracování osobních údajů, informační povinnost správce
Informační povinnost správce v případě, že osobní údaje nebyly získány od subjektu údajů
Souhlas se zpracováním osobních údajů (s výjimkou souhlasu se zpracováním citlivých údajů)
Záznamy o činnostech zpracování - základní školy
Vyvěšení seznamu žáků „po nástupu GDPR“

Poradna

Ochrana osobních údajů
Zjišťování osobních údajů ve škole
Zveřejňování fotografií
Poskytování osobních údajů třetím osobám

Zákony

101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů
89/2012 Sb. občanský zákoník