Narušování online výuky

Vydáno:

Přechodem výuky do online světa se začaly množit případy narušování výuky ze strany různých osob, které získaly přístup do virtuální místnosti, kde výuka probíhá. Způsob, kterým výuku následně ruší, bývá mnohdy vulgární, urážlivý a nemístný. Vyrušování si tito internetoví trollové rovněž nahrávají a následně záznamy umisťuji na sociální sítě či jiné platformy pro sdílení obsahu. Tímto jednáním se útočník může dopustit trestného činu.

Související dokumenty

Pracovní situace

Strategické řízení a plánování v digitální škole
Distanční vzdělávání a ochrana osobních údajů
Přístupnost školního webu podle litery zákona
Prolomená hesla k služebním e-mailům mohou být bránou k úniku dat ve školních sítích
Videokonference pro komunikaci školy na dálku
Zpřístupňování osobních údajů učitelů na webových stránkách školy
Bezpečnost osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů
Zveřejnění údaje o platu
Stanovisko k právnímu výkladu Mimořádného opatření k nošení respirátorů neočkovanými učiteli
GDPR - pro školy
Poskytování osobních údajů školami Policii ČR
Předávání osobních údajů žáků pojišťovnám
Metodická pomůcka k aplikaci GDPR ve školství - vydaná MŠMT
Obecné nařízení o ochraně osobních údajů ve školách a školských zařízeních – charakteristika, podmínky legálního zpracování osobních údajů, informační povinnost správce
Informační povinnost správce v případě, že osobní údaje nebyly získány od subjektu údajů
Záznamy o činnostech zpracování - základní školy
Vyvěšení seznamu žáků „po nástupu GDPR“
Časté dotazy škol z oblasti GDPR
Nahrávání průběhu jednání se zákonnými zástupci žáka

Poradna

Zveřejňování fotografií
Pověřenec GDPR
GDPR a udělení napomenutí třídního učitele
Poskytování osobních údajů třetím osobám
Vánoční prázdniny – nepřerušený provoz školní družiny
Online výuka
Pracovní náplň
GDPR
FKSP a proplácení ochranných pomůcek
FKSP a očkování
Ochrana osobních údajů
Provoz MŠ
Vracení úplaty
IT technika do výuky a nákup z dotace
Smlouva
Zjišťování osobních údajů ve škole

Zákony

89/2012 Sb. občanský zákoník
480/2004 Sb. o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů (zákon o některých službách informační společnosti)