Narušování online výuky

Vydáno:

Přechodem výuky do online světa se začaly množit případy narušování výuky ze strany různých osob, které získaly přístup do virtuální místnosti, kde výuka probíhá. Způsob, kterým výuku následně ruší, bývá mnohdy vulgární, urážlivý a nemístný. Vyrušování si tito internetoví trollové rovněž nahrávají a následně záznamy umisťuji na sociální sítě či jiné platformy pro sdílení obsahu. Tímto jednáním se útočník může dopustit trestného činu.

Související dokumenty

Zákony

89/2012 Sb. občanský zákoník
480/2004 Sb. o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů (zákon o některých službách informační společnosti)

Pracovní situace

Přístupnost školního webu podle litery zákona
Distanční vzdělávání a ochrana osobních údajů
Strategické řízení a plánování v digitální škole
Prolomená hesla k služebním e-mailům mohou být bránou k úniku dat ve školních sítích
Videokonference pro komunikaci školy na dálku
Zpřístupňování osobních údajů učitelů na webových stránkách školy
Stanovisko k právnímu výkladu Mimořádného opatření k nošení respirátorů neočkovanými učiteli
Bezpečnost osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů
Zveřejnění údaje o platu
Škola jako bezpečné místo pro učení s technologiemi a internetem
Záznamy o činnostech zpracování a školní jídelny
Záznamy o činnostech zpracování a školní družiny
Ztráta věci z nezabezpečené skříňky
Splnění zákonné povinnosti posoudit, zda některé systémy školy jsou významnými informačními systémy dle zákona o kybernetické bezpečnosti
Právo na informace o dítěti partnera (nevlastním dítěti)
Likvidace osobních údajů v podobě omluvenek
Ochrana osobních údajů v praxi poradenských pracovníků
Obecné nařízení o ochraně osobních údajů ve školách a školských zařízeních – charakteristika, podmínky legálního zpracování osobních údajů, informační povinnost správce
Informační povinnost správce v případě, že osobní údaje nebyly získány od subjektu údajů

Poradna

FKSP a očkování
Ochrana osobních údajů
Provoz MŠ
Vracení úplaty
Vánoční prázdniny – nepřerušený provoz školní družiny
Online výuka
Pracovní náplň
GDPR
FKSP a proplácení ochranných pomůcek