Likvidace osobních údajů v podobě omluvenek

Vydáno:

V souvislosti s plněním povinné školní docházky, ale i té nepovinné v případě středních škol, dochází ke zpracování celé řady informací. Pokud jde o informace, které se týkají fyzických osob (určeného nebo určitelného subjektu), jedná se o osobní údaje ve smyslu ustanovení čl. 4 odst. 1 Obecného nařízené (GDPR). Učitelé na školách všech typů musí denně řešit množství případů, při nichž dochází ke zpracování osobních údajů žáků a studentů. Někdy je to zpracování nahodilé (např. zaslání SMS rodičům, že jejich dítě onemocnělo a rodič by si jej měl vyzvednout), jindy systematické (např. provedení prezence).

 

Související dokumenty

Pracovní situace

Videokonference pro komunikaci školy na dálku
Záznamy o činnostech zpracování a školní jídelny
Záznamy o činnostech zpracování a školní družiny
Školní řád MŠ - směrnice a komentář
Školní řád vyšší odborné školy – vzdělávání distančním způsobem
Školní řád MŠ – vzdělávání dětí distančním způsobem
Školní řád – vzdělávání dětí distančním způsobem
GDPR - pro školy
Poskytování osobních údajů školami Policii ČR
Předávání osobních údajů žáků pojišťovnám
Metodická pomůcka k aplikaci GDPR ve školství - vydaná MŠMT
Poskytování osobních údajů při kontrole České školní inspekce
Zpřístupňování osobních údajů učitelů na webových stránkách školy
Předávání osobních údajů žáků při jeho přestupu na jinou školu
Zpracovávání osobních údajů v podobě výsledků vzdělávání
Právo na informace o dítěti partnera (nevlastním dítěti)
Obecné nařízení o ochraně osobních údajů ve školách a školských zařízeních – charakteristika, podmínky legálního zpracování osobních údajů, informační povinnost správce
Podmínky hodnocení výsledků vzdělávání žáka na vysvědčení
Narušování online výuky

Poradna

Zveřejňování fotografií
Individuální vzdělávání
Ochrana osobních údajů
Úplata za ŠD
Uvolnění z výuky
Řády učeben
Začátek vyučování
Zjišťování osobních údajů ve škole
Učitel zaměstnaný na DPP a čerpání dovolené
Zákaz používání mobilu v budově školy
Hodnocení za 1. pololetí - nehodnocen
Absence žáků a přezkoušení
Dítě se zlomenou rukou v MŠ
Poskytování osobních údajů třetím osobám

Zákony

561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)
101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů