Začátek vyučování

Plné znění otázky

Jak správně postupovat, pokud bych chtěl posunout začátek vyučování z 8:00 na 8:15 či 8:30? Je jasné, že by proběhla debata s učiteli, žáky i rodiči. Je však nutné schválení školskou či pedagogickou radou? Jak jsem pochopil tak: ped. rada je pouze poradní orgán, nikoli závazný, školská rada schvaluje školní řád, ale ten začátek vyučování neuvádí, ten je zmíněn v provozním řádu a ten je jen v mé kompetenci, je to tak?

Odpověď