Individuální vzdělávání

Plné znění otázky

Jeden ze zákonných zástupců žáka (matka) zažádal vzhledem ke svému zdravotnímu stavu o individuální vzdělávání pro své syny (dne 27.8.2020), kteří navštěvují 4. ročník základní školy (celý školní rok 2020/2021). Rozhodnutí o povolení individuálního vzdělávání bylo vydáno dne 2.9.2020. Do této doby jsme neměli žádné informace o skutečnosti, že otec s tímto způsobem vzdělávání nesouhlasí a že ho matka neinformovala. Dne 15.9.2020 nás otec emailem informoval, že s uvedeným rozhodnutím nesouhlasí a dozvěděl se tuto skutečnost od třídní učitelky, když si volal do školy ohledně prospěchu svých synů. Oba rodiče byli školou informování o nutnosti vzájemné shody – bohužel, ale domluva neproběhla. Jaký je, prosím, v takovém případě další postup ze strany školy či rodičů?  

Odpověď