Školní řád vyšší odborné školy – vzdělávání distančním způsobem

Vydáno:

Související dokumenty

Pracovní situace

Školní řád – vzdělávání dětí distančním způsobem
Školní řád MŠ – vzdělávání dětí distančním způsobem
Školní řád – vzdělávání dětí distančním způsobem (MŠ)
Školní řád – vzdělávání dětí distančním způsobem (ZŠ)
Školní řád MŠ - směrnice a komentář
Likvidace osobních údajů v podobě omluvenek
Podmínky hodnocení výsledků vzdělávání žáka na vysvědčení
Zkušenosti s uzavřením škol i distančním vzděláváním
Školní řád pro základní umělecké školy
Osobně, na dálku, nebo kombinovaně: Jak je to s poradami během koronaviru?
Zákon o mimořádném ředitelském volnu a mimořádném vzdělávání distančním způsobem v souvislostech
Činnost učitele základní školy v souvislosti se vzděláváním distančním způsobem
Voucher místo zrušeného zájezdu
Provoz školních jídelen od 14. října 2020
Distanční vzdělávání a ochrana osobních údajů
Kázeňská opatření
Sebehodnocení žáků v době online výuky
Vzdělávání bez osobní přítomnost žáků a studentů při vzdělávání nebo studiu
Virtuální hospitace: cesta k lepší škole

Poradna

Individuální vzdělávání
Úplata za ŠD
Uvolnění z výuky
Řády učeben
Začátek vyučování
Zákaz používání mobilu v budově školy

Zákony

561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)
240/2000 Sb. o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon)

Vyhlášky

10/2005 Sb. o vyšším odborném vzdělávání