Školní řád MŠ – vzdělávání dětí distančním způsobem

Vydáno:

Právní předpisy, informace, judikatura

Související dokumenty

Zákony

561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)
349/2020 Sb. , kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů
240/2000 Sb. o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon)
89/2012 Sb. občanský zákoník
258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů

Pracovní situace

Školní řád vyšší odborné školy – vzdělávání distančním způsobem
Školní řád – vzdělávání dětí distančním způsobem
Školní řád MŠ - směrnice a komentář
Školní řád – vzdělávání dětí distančním způsobem (MŠ)
Likvidace osobních údajů v podobě omluvenek
Školní řád – vzdělávání dětí distančním způsobem (ZŠ)
Školní řád pro základní umělecké školy
Podmínky hodnocení výsledků vzdělávání žáka na vysvědčení
Osobně, na dálku, nebo kombinovaně: Jak je to s poradami během koronaviru?
Novela vyhlášky o základním vzdělávání
Kázeňská opatření
Voucher místo zrušeného zájezdu
Provoz školních jídelen od 14. října 2020
Statutární orgán, zástupce statutárního orgánu
Školní řád - pomůcka pro ředitele škol při jeho tvorbě
Obsah školního řádu
Školní řád z pohledu práva
Školní stravování „předškoláka“ – vymáhání úhrady a prominutí dluhu
Poradna: Úplata za předškolní vzdělávání v době uzavření MŠ

Poradna

Povinnost plnění spotřebního koše v soukromé MŠ, pokud nepobíráme dotace na stravu
Nerovnoměrně rozvržená pracovní doba v MŠ
Směrnice
Dobrovolnická práce
Jmenování ředitelky
Vychovatelka ŠD
Individuální vzdělávání
Ukončení pracovního poměru
Míra vzdělávací povinnosti
Zdravotní průkaz
Lesní školka
Úplata za ŠD
Provoz MŠ
Sloučení škol
Zápis do MŠ
Předpoklad odborné kvalifikace pro pedagogickou činnost
Přijímací řízení - předčasné podávání žádostí
Počet dětí ve třídě MŠ II
Počet dětí ve třídě
Přijetí dítěte zaměstnance do MŠ