Školní řád MŠ – vzdělávání dětí distančním způsobem

Právní předpisy, informace, judikatura

Související dokumenty

Pracovní situace

Školní řád vyšší odborné školy – vzdělávání distančním způsobem
Školní řád – vzdělávání dětí distančním způsobem
Školní řád MŠ - směrnice a komentář
Školní řád – vzdělávání dětí distančním způsobem (MŠ)
Likvidace osobních údajů v podobě omluvenek
Školní řád – vzdělávání dětí distančním způsobem (ZŠ)
Školní řád pro základní umělecké školy
Podmínky hodnocení výsledků vzdělávání žáka na vysvědčení
Osobně, na dálku, nebo kombinovaně: Jak je to s poradami během koronaviru?
Kázeňská opatření
Voucher místo zrušeného zájezdu
Provoz školních jídelen od 14. října 2020
Školní řád - pomůcka pro ředitele škol při jeho tvorbě
Školní řád z pohledu práva
Poradna: Úplata za předškolní vzdělávání v době uzavření MŠ
Mimořádná opatření a úplata za předškolní vzdělávání v mateřské škole
Obsah školního řádu
Novela vyhlášky o školním stravování
Zákon o mimořádném ředitelském volnu a mimořádném vzdělávání distančním způsobem v souvislostech

Poradna

Dítě se zlomenou rukou v MŠ
Předškolák a očkování
Pedagogické koncepce
Směrnice
Dobrovolnická práce
Jmenování ředitelky
Vychovatelka ŠD
Ochranné pomůcky učitelky MŠ při stravování
Školení hygienického minima
Nerovnoměrně rozvržená pracovní doba v MŠ
Individuální vzdělávání
Ukončení pracovního poměru
Míra vzdělávací povinnosti
Zdravotní průkaz
Lesní školka
Úplata za ŠD
Provoz MŠ
Sloučení škol
Zápis do MŠ
Předpoklad odborné kvalifikace pro pedagogickou činnost

Zákony

561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)
349/2020 Sb. , kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů
240/2000 Sb. o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon)
89/2012 Sb. občanský zákoník
258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů