Poskytování osobních údajů při kontrole České školní inspekce

Vydáno:

Podle § 174 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, vykonává Česká školní inspekce (dále jen „ČŠI“) inspekční činnost ve školách a školských zařízeních zapsaných do školského rejstříku a na pracovištích osob, kde se uskutečňuje praktické vyučování nebo odborná praxe.

Související dokumenty

Pracovní situace

GDPR - pro školy
Poskytování osobních údajů školami Policii ČR
Předávání osobních údajů žáků pojišťovnám
Metodická pomůcka k aplikaci GDPR ve školství - vydaná MŠMT
Březen 2022: Právní předpisy a informace významné pro práci škol a školských zařízení
Listopad 2021: Právní předpisy a informace významné pro práci škol a školských zařízení
Předávání osobních údajů žáků při jeho přestupu na jinou školu
Výroční zpráva ČŠI 2016/2017 - Kvalita a efektivita vzdělávání a vzdělávací soustavy ve školním roce 2016/2017
Tematické zprávy České školní inspekce
Výroční zpráva České školní inspekce za školní rok 2015/2016
Tematické zprávy 2015/2016
Pořizování nahrávky hovoru s nadřízeným pracovníkem
Výroční zpráva České školní inspekce za školní rok 2013/2014
Výroční zpráva České školní inspekce za školní rok 2014/2015
Hodnocení životopisů uchazečů o zaměstnání
Výroční zpráva ČŠI 2011/2012
Nahrávání pedagogů ve vyučování
Koncepční záměry ČŠI 2014 - 2020
Výroční zpráva ČŠI za školní rok 2012/2013

Poradna

Nezastižení zaměstnance při kontrole dodržování režimu dočasné pracovní neschopnosti
Zveřejňování fotografií
Ochrana osobních údajů
Pracovní řád pro zaměstnance škol
Zjišťování osobních údajů ve škole
Přítomnost zřizovatele ve škole

Zákony

561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)
101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů
255/2012 Sb. o kontrole (kontrolní řád)
106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím