Speciální Speciál

Vydáno:

Do rukou se vám dostává zvláštní číslo časopisu Speciál pro ZUŠ. K redakčnímu rozhodnutí udělat toto číslo „speciální“ jsme přistoupili proto, že zvláštní je i současná doba – ať chceme, nebo ne, všechny nás vnitřně zasahuje a ovlivňuje.

Speciální Speciál
Bc.
Jiří
Stárek
ředitel ZUŠ Hostivař, předseda Stálé ko

Související dokumenty

Pracovní situace

Zpracovávání osobních údajů v podobě výsledků vzdělávání
Právní předpisy týkající se žáků-cizinců
Kategorie cizinců v praxi škol
Děti, žáci, studenti – rodinní příslušníci občana EU
Děti, žáci, studenti ze třetích zemí
Žáci-cizinci v ZŠ
Žáci-cizinci základní umělecké školy a jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky
Metodika k hodnocení studentů ve vyšších odborných školách dle zákona Lex Ukrajina ve školním roce 2021/2022
Vzorové situace při žádosti rodiče o informace o průběhu vzdělávání dítěte
Zákon o mimořádném ředitelském volnu a mimořádném vzdělávání distančním způsobem v souvislostech
Metodika k hodnocení žáků ve středních školách a konzervatořích dle zákona Lex Ukrajina ve školním roce 2021/2022
Zákonný zástupce
Školy s rozšířenou výukou
Krizový plán jako součást interní dokumentace školy
Bezpečnostní plán jako součást interní dokumentace školy
Bezplatné poskytování učebnic
Žádost o individuální (domácí) vzdělávání
VP, středisko výchovné péče a OSPOD
Dohled v základním uměleckém vzdělávání
Poučení žáků o BOZ

Poradna

Výuka Aj
Je možný zkrácený úvazek ředitele a zástupce ředitele
Nadúvazková hodina v ZUŠ - vznik nároku na příplatek
Úhrada konference Škola jako místo setkávání ze šablon
Odpovědnost školy za škodu - odpověď na dotaz
Dozor při odvozu do nemocnice - odborná poradna, odpověď na dotaz
Soukromá hudební škola - přímá vyučovací povinnost - odborná poradna, odpověď na dotaz
Limit dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku u obecně prospěšné společnosti
Přespočetné hodiny u statutárního zástupce ředitele ZUŠ
Přijetí cizince do základní školy
Problémy ve třídě
Počet žáků ve třídě
Poplatky za ŠD při rotační výuce
Přechod práv a povinností na nového zaměstnavatele
Kvalifikace
Ukončení předškolního vzdělávání
Žák v zahraničí
Výkaz práce
Povinné předškolní vzdělávání
Bezpečnost