Speciální Speciál

Vydáno:

Do rukou se vám dostává zvláštní číslo časopisu Speciál pro ZUŠ. K redakčnímu rozhodnutí udělat toto číslo „speciální“ jsme přistoupili proto, že zvláštní je i současná doba – ať chceme, nebo ne, všechny nás vnitřně zasahuje a ovlivňuje.

Speciální Speciál
Bc.
Jiří
Stárek
ředitel ZUŠ Hostivař, předseda Stálé ko

Související dokumenty

Pracovní situace

Žáci-cizinci základní umělecké školy a jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky
Zpracovávání osobních údajů v podobě výsledků vzdělávání
Vzorové situace při žádosti rodiče o informace o průběhu vzdělávání dítěte
Zákon o mimořádném ředitelském volnu a mimořádném vzdělávání distančním způsobem v souvislostech
Odborný rozvoj začínajících pedagogických pracovníků
Kvalifikační dohoda
Odborná kvalifikace pedagogických pracovníků v ZUŠ
VP, středisko výchovné péče a OSPOD
Dohled v základním uměleckém vzdělávání
Poučení žáků o BOZ
Strategické řízení a plánování v digitální škole
ET 2020
Strategie celoživotního učení
Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké činnosti pro oblast vysokých škol
Národní strategie finančního vzdělávání
Dlouhodobý záměr rozvoje vzdělávání
Bílá kniha
Přehled hlavních strategických a koncepčních dokumentů v oblasti vzdělávání
Rámcový vzdělávací program pro základní umělecké vzdělávání
Systém budování finanční gramotnosti na základních a středních školách

Poradna

Odpovědnost školy za škodu - odpověď na dotaz
Dozor při odvozu do nemocnice - odborná poradna, odpověď na dotaz
Soukromá hudební škola - přímá vyučovací povinnost - odborná poradna, odpověď na dotaz
Počet žáků ve třídě
Poplatky za ŠD při rotační výuce
Přechod práv a povinností na nového zaměstnavatele
Kvalifikace
Ukončení předškolního vzdělávání
Žák v zahraničí
Výkaz práce
Povinné předškolní vzdělávání
Bezpečnost
Kvalifikace