Určení formy, obsahu a pravidel používání žákovské knížky

Vydáno:

Spolupráce ředitele základní a střední školy se zákonnými zástupci nezletilých žáků v souvislosti s vymezením formy, obsahu a pravidel použití žákovské knížky je shrnuta v následujícím schématu.