Bezpečnost

Plné znění otázky

A)
Ve vyhlášce o ZUŠ.. https://www.izus.cz/zakony_vyhlasky_a_jine_dokumenty/Vyhlaska-o-ZUS-NOVELA-2019.pdf.. se píše, že škola zajišťuje bezpečnost a ochranu zdraví pouze nezletilých žáků. 
1. Je této vyhlášce nadřazený nějaký jiný právní dokument, který by naši povinnost zajistit bezpečnost rozšiřoval na všechny žáky.. tedy i ty zletilé? 
2. Měli bychom pro zletilé žáky mít nějaký extra dokument BOZ, který by na začátku roku měli podepsat?
3. Jak postupovat, když rodič bude vyžadovat i dohlížení na svým dítětem (žákem školy), který je již plnoletý?

B)
V následujícím dokumentu.. https://www.msmt.cz/dokumenty/metodicky-pokyn-k-zajisteni-bezpecnosti-a-ochrany-zdravi-deti-zaku-a-studentu-ve-skolach-a-skolskych-zarizenich-zrizovanych-ministerstvem-skolstvi-mladeze-a-telovychovy .. se v článku 19 píše '..,pokud se se zákonným zástupcem nedohodne jinak'. Je to metodický pokyn pouze po školy zřizované MŠMT, což my nejsme. Nevím, zda se podobné věty vyskytují i v jiných dokumentech.

1. Je možné postupovat stejným způsobem, tedy písemně (snad by stačil e-mail?) se se zákonným zástupcem domluvit tak, že bezpečnost i dopravu svého dítěte celou dobu trvání akce zajišťuje sám zákonný zástupce?

2. V jakém dokumentu školy by tyto informace o tom, jak zajišťujeme/nezajišťujeme bezpečnost zletilých/nezletilých žáků, měly být (školní řád?) a je to nutné?

Odpověď

Související dokumenty