Školy a cestování žáků - varianty organizace akce

Typů školních akcí, při kterých se cestuje, je mnoho. Většina škol podniká minimálně jednodenní exkurze, školní výlety, školy v přírodě, lyžařský výcvik, vodácký kurz, jazykové kurzy v zahraničí. Některé školy žákům umožňují jet nebo je samy vysílají na dlouhodobý zahraniční školní pobyt spojený s návštěvou školy. Tyto akce mohou mít odlišný právní režim. Záleží na délce pobytu, zajišťovaných službách nebo na tom, kdo akci organizuje. 

Související dokumenty

Pracovní situace

Lyžařský kurz
Mimoškolní akce školy – účastníci akce
Právní aspekty organizace mimoškolních akcí
Některé problémy spojené s pořádáním „školky v přírodě“
Škola v přírodě - směrnice
Mimoškolní akce školy (legislativní vymezení)
Osvědčení zdravotníka zotavovací akce a školy v přírodě
Školy a cestování žáků: školní zájezdy
Škola v přírodě - jaké dokumenty jsou potřeba a co všechno se musí zařídit?
Odpovědnost při pořádání školy v přírodě a školních výletů
Žákovská a studentská samospráva
Aplikace DPH u školních výletů a škol v přírodě
Komisionální zkouška žáka střední školy
Poradna: Zrušení školy v přírodě
Rok na střední škole v zahraničí z právního pohledu
Metodické doporučení MŠMT k zajištění výuky plavání v základních školách 2023
Výpověď smlouvy o ubytování
Pracovní cesta kratší než 5 hodin a závodní stravování
Novela vyhlášky č. 106/2001 Sb., o hygienických požadavcích na zotavovací akce

Poradna

Odpovědnost školy za škodu - odpověď na dotaz
Koordinátor ŠVP
Ubytování v internátu
Výuka Aj
Problémy ve třídě
Škola v přírodě na 5 a méně dní
Dobrovolnická práce
Škola v přírodě
Počet žáků ve třídě
Poplatky za ŠD při rotační výuce
Potvrzení o zdravotní způsobilosti od lékaře
Vracení úplaty
Žák v zahraničí
Dozor při odvozu do nemocnice - odborná poradna, odpověď na dotaz
Odůvodnění zrušení pověření koordinátora ŠVP

Zákony

561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)
89/2012 Sb. občanský zákoník
159/1999 Sb. o některých podmínkách podnikání a o výkonu některých činností v oblasti cestovního ruchu

Vyhlášky

48/2005 Sb. o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky
13/2005 Sb. o středním vzdělávání a vzdělávání v konzervatoři