Žáci-cizinci v ZŠ

Související dokumenty

Pracovní situace

Metodika k hodnocení žáků v základních školách dle zákona Lex Ukrajina ve školním roce 2021/2022
Metodika k hodnocení žáků ve středních školách a konzervatořích dle zákona Lex Ukrajina ve školním roce 2021/2022
Metodika k hodnocení studentů ve vyšších odborných školách dle zákona Lex Ukrajina ve školním roce 2021/2022
Právní předpisy týkající se žáků-cizinců
Kategorie cizinců v praxi škol
Děti, žáci, studenti – rodinní příslušníci občana EU
Děti, žáci, studenti ze třetích zemí
Přijímání ke vzdělávání cizinců, vzdělávání cizinců, ukončování vzdělávání cizinců
Adaptační koordinátor
Vzdělávání dětí, žáků, studentů z Ukrajiny
Doporučení pro ŠPZ k přístupu k ukrajinským dětem
Děti, žáci, studenti – občané EU
Děti-cizinci v MŠ
Podmínky přístupu cizinců ze třetích států k předškolnímu vzdělávání
Vzdělávání ve třídách pro jazykovou přípravu
Žáci-cizinci ve SŠ a VOŠ
Žáci-cizinci základní umělecké školy a jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky
ČOSIV - odborná pomoc zdarma
Vzory při přijímání do MŠ a ZŠ (česko-ukrajinské)

Poradna

Přijetí cizince do základní školy
Počet žáků ve třídě
Žák v zahraničí
Výuka Aj
Problémy ve třídě
Hospodaření školy - zaúčtování ztrátového výsledku z předchozího roku
Odpovědnost školy za škodu - odpověď na dotaz
Dozor při odvozu do nemocnice - odborná poradna, odpověď na dotaz
Škola v přírodě
Doprovod do školy
Pobyt žáka v zahraničí
Vozíčkář
Pobyt v zahraničí dítěte
Sloučení škol
Poplatky za ŠD při rotační výuce
Přímá ped. činnost
Odklad povinné školní docházky
Uvolnění z výuky
Přijímání ke vzdělávání
Odklad

Zákony

561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)
343/2007 Sb. , kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
326/1999 Sb. o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů
161/2006 Sb. , kterým se mění zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony

Vyhlášky

48/2005 Sb. o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky
256/2012 Sb. , kterou se mění vyhláška č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky, ve znění vyhlášky č. 454/2006 Sb.

Vzory