Metodika k hodnocení studentů ve vyšších odborných školách dle zákona Lex Ukrajina ve školním roce 2021/2022

Tento metodický materiál připravilo MŠMT pro zaměstnance a studenty vyšších odborných škol v souvislosti s konáním hodnocením studentů, tj. specificky pro osoby, kterým byla v ČR poskytnuta dočasná ochrana nebo jim bylo uděleno vízum k pobytu nad 90 dnů za účelem strpění pobytu v ČR dle Lex Ukrajina.Metodiky nejsou určeny pro ostatní cizincei když jde o ukrajinské občany.

Související dokumenty

Pracovní situace

Metodika k hodnocení žáků v základních školách dle zákona Lex Ukrajina ve školním roce 2021/2022
Přijímání ke vzdělávání cizinců, vzdělávání cizinců, ukončování vzdělávání cizinců
Metodika k hodnocení žáků ve středních školách a konzervatořích dle zákona Lex Ukrajina ve školním roce 2021/2022
Vzdělávání dětí, žáků, studentů z Ukrajiny
Doporučení pro ŠPZ k přístupu k ukrajinským dětem
Adaptační koordinátor
ČOSIV - odborná pomoc zdarma
Integrace a vzdělávání ukrajinských dětí a žáků – metodická podpora ze strany České školní inspekce
Vzory při přijímání do MŠ a ZŠ (česko-ukrajinské)
Právní předpisy týkající se žáků-cizinců
Kategorie cizinců v praxi škol
Děti, žáci, studenti – rodinní příslušníci občana EU
Děti, žáci, studenti ze třetích zemí
Žáci-cizinci v ZŠ
Metodická informace pro školská poradenská zařízení
Psychologická a psychoterapeutická pomoc cizincům postiženým válkou na Ukrajině
Co udělat s učitelem podporujícím Putina nebo šířícím proruské dezinformace?
Metodické komentáře k zákonu Lex Ukrajina 2
Metodika pro MŠ a ZŠ pro konání tzv. zvláštního zápisu

Poradna

Přijetí cizince do základní školy
Hodnocení v náhradním termínu
Odpovědnost školy za škodu - odpověď na dotaz
Dozor při odvozu do nemocnice - odborná poradna, odpověď na dotaz
Přestup z VŠ na VOŠ
Počet žáků ve třídě
Poplatky za ŠD při rotační výuce
Nehodnocení
Žák v zahraničí
Náhrada druhého cizího jazyka
Poskytnutí informací třetí osobě
Hodnocení za 1. pololetí - nehodnocen
Rozsah a obsah hodnocení žáka
Výuka plavání a omluvenky
Výuka Aj
Problémy ve třídě

Zákony

65/2022 Sb. o některých opatřeních v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaným invazí vojsk Ruské federace
561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)
67/2022 Sb. o opatřeních v oblasti školství v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaným invazí vojsk Ruské federace

Vyhlášky

10/2005 Sb. o vyšším odborném vzdělávání

Vzory