Možnost hradit část dalšího vzdělávání z ONIV

Plné znění otázky

Vedení školy plánuje své další vzdělávání v oblasti školského managementu v rámci MBA studia. Jde o pravidelná setkání 1× měsíčně s moduly pro oblast vzdělávání u soukromé instituce. Studium je zahájeno v září/říjnu, ukončováno v červnu obhajobou práce. S ohledem na cenu vzniká požadavek a zároveň jistá možnost poskytnout úhradu části studia (např. 30 % celkové částky) např. formou úhrady za jeden z modulů. Je možné tuto částku poskytnout z ONIV, mj. s ohledem na fakt, k jakým změnám došlo v legislativě od září 2023 a na co také navazuje dopis Mgr. Mareše z MŠMT? Samozřejmě je povinností moduly zahrnout do plánu DVPP a mít v ONIV prostředky. Vzdělávání je nyní jako celek akreditováno u MŠMT, nikoliv jeho moduly. Způsob fakturace je možné s institucí dohodnout. 

Odpověď