Odborný rozvoj začínajících pedagogických pracovníků

Vydáno:

V současné době neexistuje taxativní výčet forem odborného rozvoje zaměstnanců, nicméně v ustanovení § 227 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákoník práce“), jsou uvedeny jeho stěžejní formy.

Související dokumenty

Zákony

262/2006 Sb. zákoník práce
563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů

Pracovní situace

Kvalifikační dohoda
Zvyšování kvalifikace pedagogických pracovníků
Prohlubování kvalifikace pedagogických pracovníků
Kooperace učitelů ve světle profesního učení
Odborná kvalifikace pedagogů volného času
Odborná kvalifikace pedagogických pracovníků - přechodná ustanovení
Odborná kvalifikace asistenta pedagoga
Novela zákona o pedagogických pracovnících
Výpověď daná zaměstnavatelem pedagogickému pracovníkovi, který nesplňuje předpoklad odborné kvalifikace
Informace k možnostem zaměstnávání ukrajinských občanů na pozici pedagogického pracovníka
Pojetí vzdělávání zaměstnanců
Odborná kvalifikace pedagogických pracovníků na 1. stupni ZŠ a v přípravných třídách
Odborná kvalifikace pedagogických pracovníků na SŠ
Odborná kvalifikace pedagogických pracovníků v ZUŠ
Odborná kvalifikace pedagogických pracovníků na VOŠ
Odborná kvalifikace pedagogických pracovníků na 2. stupni ZŠ
Odborná kvalifikace pedagogických pracovníků v jazykové škole
Odborná kvalifikace pedagogických pracovníků v MŠ
Odborná kvalifikace speciálních pedagogů, psychologů, metodiků prevence a asistentů pedagoga

Poradna

Absence učitelů - studium
Výkaz práce
Studium pedagogiky pro učitele odborných předmětů SŠ
Uznání kvalifikace podle novely zákona o pedagogických pracovnících
Pomocná kuchařka
Kvalifikace
Výuka Aj
Školní psycholožka
Výpověď zaměstnavatele pro nesplnění kvalifikačních předpokladů
Kvalifikace
FKSP a očkování
Kvalifikace
Prezenční porady
Úvazek školní jídelna
Doplnění pedagogické kvalifikace; asistent pedagoga
Vedoucí učitel odborného výcviku
Přijetí dítěte zaměstnance do MŠ
Smlouva
Kvalifikace
Kvalifikace