Odborná kvalifikace vychovatelů

Vydáno:

Související dokumenty

Pracovní situace

Odborná kvalifikace pedagogů volného času
Odborná kvalifikace speciálních pedagogů, psychologů, metodiků prevence a asistentů pedagoga
Odborná kvalifikace pedagogických pracovníků na 1. stupni ZŠ a v přípravných třídách
Odborná kvalifikace pedagogických pracovníků na 2. stupni ZŠ
Odborná kvalifikace pedagogických pracovníků na SŠ
Odborná kvalifikace pedagogických pracovníků v ZUŠ
Odborná kvalifikace pedagogických pracovníků na VOŠ
Odborná kvalifikace pedagogických pracovníků v jazykové škole
Odborná kvalifikace pedagogických pracovníků v MŠ
Posouzení kvalifikace v případě souběhu více pedagogických pozic
Novela zákona o pedagogických pracovnících
Novela nařízení o platových poměrech zaměstnanců - Důležité změny pro oblast školství
Kvalifikační dohoda
Metodické komentáře k zákonu Lex Ukrajina 2
Odborná kvalifikace pedagogických pracovníků - přechodná ustanovení
Co udělat s učitelem podporujícím Putina nebo šířícím proruské dezinformace?
Odborná kvalifikace asistenta pedagoga
Základní momenty novely zákona o pedagogických pracovnících a novely školského zákona
Odborný rozvoj začínajících pedagogických pracovníků

Poradna

Uznání kvalifikace na 1. stupeň pro výuku na 2. stupni základní školy
Kvalifikace učitelky ZŠ
Přijetí cizince do základní školy
Hospodaření školy - zaúčtování ztrátového výsledku z předchozího roku
Výpověď zaměstnavatele pro nesplnění kvalifikačních předpokladů
Odpolední vyučování 1. stupeň
Kariérový poradce na ZŠ
Škola v přírodě
Doprovod do školy
Absence učitelů - studium
Kvalifikace
Pobyt žáka v zahraničí
Počet žáků ve třídě
Kvalifikace
Vozíčkář
Pobyt v zahraničí dítěte
Sloučení škol
Doplnění pedagogické kvalifikace; asistent pedagoga
Přímá ped. činnost
Vedoucí učitel odborného výcviku

Zákony

198/2012 Sb. , kterým se mění zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů
159/2010 Sb. , kterým se mění zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 227/2009 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o základních registrech, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů

Vyhlášky

317/2005 Sb. o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků

Vzory