Kvalifikace

Plné znění otázky

Mohu považovat potřebné dosažené vzdělání pro pozici uč. MŠ ?: 1. bakalářské studium na univerzitě J.A. Komenského v Praze v oblasti speciální pedagogiky s kódem B7 506? Státní zkouška z pedagogiky, psychologie, spec. pedagogiky a etopedie. 2. Maturita AHOL- Střední odborná škola, s.r.o. kód 78-42- M/003 Pedagogické lyceum, maturitní zkouška z ČJ a literatury, 1 odborný předmět- pedagogika, speciální pedagogika, 2 odborný předmět psychologie, pedagogická psychologie, praktická mat. zkouška z pedagogiky a z psychologie. Typ školy- Střední vzdělání s maturitní zkouškou v souladu se zákonem 561/2004 Sb.

Odpověď