Odborná kvalifikace pedagogických pracovníků - přechodná ustanovení

Vydáno:

Vzhledem k tomu, že každá rozsáhlejší novela zákona zasahuje do právních vztahů vzniklých ještě před jejím přijetím, je obvyklé a žádoucí řešit účinek nově přijatých nebo změněných ustanovení na tyto dříve vzniklé právní vztahy. K tomu slouží tzv. přechodná ustanovení, která bývají umístěna obvykle v závěrečných částech zákona. My si všimneme samozřejmě jen těch přechodných ustanovení, která mají souvislost s novelou zákona účinnou od 1. září 2012.

Související dokumenty

Pracovní situace

Odborná kvalifikace speciálních pedagogů, psychologů, metodiků prevence a asistentů pedagoga
Kvalifikační dohoda
Odborná kvalifikace pedagogů volného času
Odborná kvalifikace asistenta pedagoga
Odborný rozvoj začínajících pedagogických pracovníků
Prohlubování kvalifikace pedagogických pracovníků
Zvyšování kvalifikace pedagogických pracovníků
Odborná kvalifikace pedagogických pracovníků na 1. stupni ZŠ a v přípravných třídách
Odborná kvalifikace pedagogických pracovníků na SŠ
Odborná kvalifikace pedagogických pracovníků v ZUŠ
Odborná kvalifikace pedagogických pracovníků na VOŠ
Odborná kvalifikace pedagogických pracovníků na 2. stupni ZŠ
Odborná kvalifikace pedagogických pracovníků v jazykové škole
Odborná kvalifikace pedagogických pracovníků v MŠ
Posouzení kvalifikace v případě souběhu více pedagogických pozic
Výpověď daná zaměstnavatelem pedagogickému pracovníkovi, který nesplňuje předpoklad odborné kvalifikace
Novela zákona o pedagogických pracovnících
Informace k možnostem zaměstnávání ukrajinských občanů na pozici pedagogického pracovníka
Odborná kvalifikace vychovatelů

Poradna

Prodloužení zkušební doby
Absence učitelů - studium
Doplnění pedagogické kvalifikace; asistent pedagoga
Vedoucí učitel odborného výcviku
Kvalifikace
Kvalifikace
Odborná kvalifikace asistenta pedagoga
Výpověď zaměstnavatele pro nesplnění kvalifikačních předpokladů
Zaměstnání malého rozsahu - učitel - týdenní úvazek 0,045 hodiny
Záskok za nemocného jazykáře - odborná poradna, odpověď na dotaz
Doprovod do školy
Kvalifikace
FKSP a očkování
Kvalifikace
Prezenční porady
Úvazek školní jídelna
Asistent pedagoga
Pracovní poměr na dobu určitou - 10 měsíců
Asistent pedagoga
Přijetí dítěte zaměstnance do MŠ

Zákony

198/2012 Sb. , kterým se mění zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů