Zákon o mimořádném ředitelském volnu a mimořádném vzdělávání distančním způsobem v souvislostech

Vydáno:

Mimořádné vzdělávání distančním způsobem a mimořádné ředitelské volno

Související dokumenty

Zákony

26/2022 Sb. o mimořádném ředitelském volnu a mimořádném vzdělávání distančním způsobem pro období epidemie onemocnění COVID-19 a o změně zákona č. 520/2021 Sb., o dalších úpravách poskytování ošetřovného v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii onemocnění COVID-19
561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)
187/2006 Sb. o nemocenském pojištění
563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů
520/2021 Sb. o dalších úpravách poskytování ošetřovného v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii onemocnění COVID-19

Vyhlášky

14/2005 Sb. o předškolním vzdělávání

Pracovní situace

Činnost učitele základní školy v souvislosti se vzděláváním distančním způsobem
Schéma posuzování návratu ze zahraničí školami podle mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví
Zkušenosti s uzavřením škol i distančním vzděláváním
Co školám hrozí v souvislosti s pandemickými opatřeními?
Hodnocení žáka omluveného z důvodu odmítání testování, ochrany dýchacích cest
Informace k mimořádnému opatření Ministerstva zdravotnictví k provozu škol od 1. do 10. září 2021 v souvislosti s pandemií covid-19
Škola v době mimořádných opatření - pohled vedení školy
Individuální konzultace na půdě školy
Školní řád vyšší odborné školy – vzdělávání distančním způsobem
Školní řád – vzdělávání dětí distančním způsobem
Distanční vzdělávání a ochrana osobních údajů
Kdo nese odpovědnost, pokud se při testování podle mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví něco pokazí?
Reakce na vzorový dopis rodičů školám od advokátky Jany Zwyrtek-Hamplové
Červen a červenec 2021: Právní předpisy a informace významné pro práci škol a školských zařízení
Informace k vyhlášení nouzového stavu v ČR
Stát kvůli šíření koronaviru zakázal kulturní, sportovní a společenské akce s účastí nad 100 osob, zavírají se školy
Statutární orgán, zástupce statutárního orgánu
Navýšení příspěvku prvňáčkům
Pracovní volno a očkování proti COVID-19

Poradna

Počet žáků ve třídě
Úplata za ŠD
Pracovní poměr na dobu určitou - 10 měsíců
Poplatky za ŠD při rotační výuce
Vedoucí učitel odborného výcviku
Kvalifikace
Přespočetné hodiny
Uvolnění z výuky
Řády učeben
Ukončení předškolního vzdělávání
Žák v zahraničí
Zřizovatel
Platová třída
Výkaz práce
Začátek vyučování
Odměna za očkování
Povinné předškolní vzdělávání
Individuální vzdělávání
Prodloužení zkušební doby
Dozor při odvozu do nemocnice - odborná poradna, odpověď na dotaz