Komisionální zkouška žáka střední školy

Vydáno:

Komisionální zkoušky dle vyhlášky č. 13/2005 Sb., v platném znění

Související dokumenty

Zákony

561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)

Vyhlášky

13/2005 Sb. o středním vzdělávání a vzdělávání v konzervatoři
27/2016 Sb. o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných

Nařízení vlády

211/2010 Sb. o soustavě oborů vzdělání v základním, středním a vyšším odborném vzdělávání

Pracovní situace

Maturita - právní předpisy, pokyny, informace, výklady, zdroje informací
Přihlašování k maturitní zkoušce
Maturitní komisař
Hodnotitel
Zkušební maturitní komise
Maturita - pracovní listy
Hodnocení maturitní zkoušky
Opravné a náhradní maturitní zkoušky
Přezkoumání průběhu a výsledků maturitní zkoušky
Zkoušky společné a profilové části
Příklady nabídky zkušebních předmětů pro povinné a nepovinné zkoušky profilové části maturity
Maturitní a závěrečná zkouška podzim 2021, opravná a náhradní maturitní zkouška, opakování ročníku
Informace k novému zákonu o přijímacím řízení na střední školy a ukončování středoškolského vzdělávání ve školním roce 2019/2020
Vysvědčení o maturitní a závěrečné zkoušce, výuční list
Vzdělávání ve SŠ s vysokou mírou neúspěšnosti žáků ve společné části MZ
Jmenování (určení, stanovení) komisaře, zadavatelů, hodnotitelů a členů maturitní komise
Maturitní zkouška v podzimním zkušebním období v kontextu novely
Maturita - přehledy obsahu právních předpisů
Informace o zkušebních předmětech profilové části maturitní zkoušky - příklad

Poradna

Pomůcky
Odpovědnost školy za škodu - odpověď na dotaz
Prodloužení zkušební doby
Dny volna před maturitou
Dobrovolnická práce
Počet žáků ve třídě
Kvalifikace
Pracovní poměr na dobu určitou - 10 měsíců
Poplatky za ŠD při rotační výuce
Vedoucí učitel odborného výcviku
Kvalifikace
Přespočetné hodiny
Žák v zahraničí
Platová třída
Odměna za očkování
Vyživovací povinnost
Záskok za nemocného jazykáře - odborná poradna, odpověď na dotaz
Dozor při odvozu do nemocnice - odborná poradna, odpověď na dotaz