Školní jídelny v Belgii

Vydáno: 7 minut čtení

Jak fungují školní jídelny v Belgii? A jsou skutečně školní, nebo privátní? A jak se řeší situace s neplatiči obědů? Na to odpovídá Agnes, belgická stážistka v Holubová advokáti.

Školní jídelny v Belgii
Agnes Joelle
Mfoumou,
stážistka v advokátní kanceláři Holubová advokáti, www.holubova.cz
Vzhledem k tomu, že belgický zákon o základním a středním vzdělávání nezmiňuje školní jídelny, neexistuje právní předpis, který by jejich činnost výslovně a závazně upravoval. Nejdůležitějším dokumentem je směrnice vydaná Valonsko-bruselskou federací nazvaná
Zvláštní podmínky
, jež stanovuje pravidla pro zřizování školních jídelen ve školách. Ta upravuje, jak mají být vyhlašovány veřejné zakázky na externí poskytovatele školního stravování, upravuje druhy strávníků, jimž je jídlo poskytováno, stejně jako zásobování.
Školní stravování poskytuje typicky e

Související dokumenty

Pracovní situace

Řízení zařízení školního stravování (školní jídelny, vývařovny, výdejny)
Školní stravování
Přihlašování ke stravování a odhlašování ze stravování
Dietní stravování
Závodní stravování
Stravování „cizích strávníků“
Správní řízení související s poskytováním školního stravování
Podmínky vzniku pracovního poměru, BOZP, hygienické požadavky (v zařízení školního stravování)
Nákup potravin do školských stravovacích zařízení ve světle připravované
Poskytování dietního stravování v MŠ
Tematická zpráva ČŠI 2017
Spotřební koš
Provozovatelé stravovacích služeb
Hygiena potravin a legislativa
Následky nedodržení zásad správné hygienické a výrobní praxe
Hygienické požadavky na pracovníka
Pracovní cesta kratší než 5 hodin a závodní stravování
Objednávky pro zařízení školního stravování z hlediska zákona o registru smluv
Elektronická evidence tržeb (EET) ve školských zařízeních poskytujících školní stravování a ubytování
Mimoškolní akce školy – ubytování a stravování

Poradna

Odpis zboží ze skladu
Povinnost archivace dokumentů školní jídelny
Nevyzvednutý přeplatek stravného ve školní jídelně
Pomocná kuchařka
Veoucí ŠJ
Vytýkací dopis
Hygiena
Výpověď
FKSP
Stravování české školní inspekce
Ochranné pomůcky učitelky MŠ při stravování
Doplňková činnost
Úvazek kuchaře
Úvazek školní jídelna
Zdravotní průkaz
Soukromá škola - stravování
Příspěvek na stravné u pedagogů s různou odpracovanou dobou
Povinnost plnění spotřebního koše v soukromé MŠ, pokud nepobíráme dotace na stravu
Daňová uznatelnost výdajů na stravování při školní akci