Pracovní cesta kratší než 5 hodin a závodní stravování

Vydáno:

Stravování zaměstnanců se v první řadě řídí § 236 zákoníku práce, v platném znění. Povinnost umožnit závodní stravování nemá zaměstnavatel vůči zaměstnancům vyslaným na pracovní cestu. Náhrady za stravné při tuzemské pracovní cestě se poskytují, je-li delší než 5 hodin.

Související dokumenty

Zákony

262/2006 Sb. zákoník práce
563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů
586/1992 Sb. o daních z příjmů

Vyhlášky

84/2005 Sb. o nákladech na stravování a jejich úhradě v příspěvkových organizacích zřízených územními samosprávnými celky
430/2001 Sb. o nákladech na stravování a jejich úhradě v organizačních složkách státu a státních příspěvkových organizacích

Pracovní situace

Specifika školství a pracovní cesty
Zahraniční cesta v případě neveřejných škol a školských zařízení
Zahraniční cesta v případě veřejných škol a školských zařízení
Odpovědnost při pořádání školy v přírodě a školních výletů
Specifika řízení soukromé a církevní školy
Účast na školení během víkendu
Dohled ve školní jídelně
Pracovní cesty
Cestovní náhrady
Mimoškolní akce školy – ubytování a stravování
Základní bezpečnostní pravidla pro organizaci lyžařského kurzu z pohledu HZS ČR
Závodní stravování
Cestovní náhrady v případě svazkové školy
Náhrada za opotřebení vlastního nářadí, zařízení a předmětů potřebných pro výkon práce
Cestovní náhrady
Cestovní náhrady poskytované neveřejnými školami a školskými zařízeními v ČR
Cestovní náhrady poskytované veřejnými školami a školskými zařízeními v ČR
Podmínky vzniku pracovního poměru, BOZP, hygienické požadavky (v zařízení školního stravování)
Směrnice k poskytování cestovních náhrad - soukromé školy

Poradna

Cestovní náklady v případě cesty na soutěž - odborná poradna, odpověď na dotaz
Odpis zboží ze skladu
Zdravotní průkaz
Soukromá škola - stravování
Povinnost plnění spotřebního koše v soukromé MŠ, pokud nepobíráme dotace na stravu