Docházka do školy po ukončení posledního ročníku

 

Související dokumenty

Pracovní situace

Stravování „cizích strávníků“
Elektronická evidence tržeb (EET) ve školských zařízeních poskytujících školní stravování a ubytování
Nákup potravin do školských stravovacích zařízení ve světle připravované
Některé problémy spojené s pořádáním „školky v přírodě“
Elektronická evidence tržeb (EET) – praktické příklady „kdy a co evidovat“
Řízení zařízení školního stravování (školní jídelny, vývařovny, výdejny)
Školní stravování
Přihlašování ke stravování a odhlašování ze stravování
Dietní stravování
Závodní stravování
Správní řízení související s poskytováním školního stravování
Podmínky vzniku pracovního poměru, BOZP, hygienické požadavky (v zařízení školního stravování)
Objednávky pro zařízení školního stravování z hlediska zákona o registru smluv
Provozovatelé stravovacích služeb
Hygiena potravin a legislativa
Následky nedodržení zásad správné hygienické a výrobní praxe
Hygienické požadavky na pracovníka
Spotřební koš
Tematická zpráva ČŠI 2017

Poradna

Příspěvek na stravné u pedagogů s různou odpracovanou dobou
Stravenkový paušál
Povinnost plnění spotřebního koše v soukromé MŠ, pokud nepobíráme dotace na stravu
Stanovení počtu skupin na odborném výcviku za účelem určení počtu zástupců ředitelů/VUOV
Ochranné pomůcky učitelky MŠ při stravování
Stravování české školní inspekce
Daňová uznatelnost výdajů na stravování při školní akci
Platnost zkoušky
Ubytování v internátu
Studium pedagogiky pro učitele odborných předmětů SŠ
Nevyzvednutý přeplatek stravného ve školní jídelně
Odpovědnost školy za škodu - odpověď na dotaz
Odpis zboží ze skladu
Dobrovolnická práce
Kvalifikace
Zdravotní průkaz
Pomůcky
Soukromá škola - stravování
Vyživovací povinnost
Pedagogický dohled na akcích mimo školu

Zákony

561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)

Vyhlášky

107/2005 Sb. o školním stravování