Reforma financování regionálního školství – nepedagogická práce v subjektu vykonávajícím více druhů škol

Vydáno:

  • Financování nepedagogické práce
  • Normativ na ředitelství
  • Normativ na další pracoviště
  • Normativ na třídu
  • Normativ na studenta