Využití účetnictví k finančnímu řízení

Vydáno:

Příspěvkové organizace - školy a školská zařízení jsou svými zdroji závislé na dotacích přijímaných od státu nebo územních rozpočtů.

Související dokumenty

Zákony

23/2017 Sb. o pravidlech rozpočtové odpovědnosti
218/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla)
250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení)

Pracovní situace

Platby za pomůcky v MŠ
OP JAK
Navýšení příspěvku prvňáčkům
Schvalování účetní závěrky příspěvkové organizace
Vliv statistického výkaznictví na financování veřejné školy
Uzavírání účetních knih – základní účetní postupy v souvztažnostech
Další požadavky na části ÚZ
Daňové povinnosti související s účetní závěrkou
Zjišťované závady v postupech zpracování a vykazování údajů ÚZ
Vedení účetnictví škol – příspěvkových organizací
Podstata účetnictví
Účetní zásady a principy
Požadavky na vedení účetnictví
Požadavky na použití účetních metod
Účetní zápisy a záznamy
Účty – soustava účtů
Organizace odpovídající informační základny
Postavení a funkce účetnictví
Inventarizace

Poradna

Povinnost plnění spotřebního koše v soukromé MŠ, pokud nepobíráme dotace na stravu
Faktura a její obsah - odpověď na dotaz
FKSP a Flexi passy
Finance
Plán dovolených
Náhrada mzdy
Pracovní smlouva
Účtování
Použití účtu 527 u příspěvkové organizace
Proplacení výpisu z rejstříku trestů
Stravování české školní inspekce
Školní jarmark
Účtování ztráty za rok 2022 - škola
Doplňující otázka k - Účtování ztráty za rok 2022 - škola