Zařazení nepedagogického zaměstnance do platové třídy

Plné znění otázky

Nepedagogický zaměstnanec vykonává mj. práci v oblasti spisové služby a archivu základní školy. V praxi to znamená, že důležité příchozí dokumenty eviduje v rámci jednouživatelské sw GORDIC. Obdobně i v případě odchozích dokumentů. Dále pracuje s datovou schránkou organizace, tzn. že odesílá požadovaní dokumenty a eviduje došlé zprávy. Směřuji k otázce, zda tento pracovník by měl být zařazen: a) 6. platová třída 1. Komplexní zajišťování spisové služby a předarchivní péče o dokumenty. 4. Provádění doručování a úkonů prostřednictvím datových schránek ve stanoveném rozsahu. nebo b) 7. platová třída 2. Komplexní zajišťování spisové služby elektronicky a zajišťování doručování a provádění úkonů prostřednictvím datových schránek. Do jaké platové třídy ho máme zařadit?

Odpověď

Související dokumenty

Související předpisy

222/2010 Sb. o katalogu prací ve veřejných službách a správě