Šablony od A do Z

Vydáno:

Jste ředitelkou/lem mateřské nebo základní školy a rádi byste zažádali o finanční podporu z OP VVV na aktivity uvedené ve výzvách na šablony pro MŠ a ZŠ, ale nevíte jak správně postupovat? Právě z tohoto důvodu pro Vás pracovníci Řídicího orgánu OP VVV připravili níže uvedený přehled základních doporučení a rad, které byste neměli opomenout.

Související dokumenty

Pracovní situace

Reforma financování - základní školy, mateřské školy
Reforma financování - vliv na rozpočet základní a mateřské školy
Vliv statistického výkaznictví na financování veřejné školy
První kroky při vymáhání dlužného školného
Podpora implementace novely školského zákona z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání
Prominutí, snížení úplaty za předškolní vzdělávání
Platby za pomůcky v MŠ
Bezplatné poskytování učebnic
Využití účetnictví k finančnímu řízení
OP JAK
Pedagogická intervence na základní škole a výkaz P1c-01
Navýšení příspěvku prvňáčkům
Financování pedagogické práce ve školní družině - PHmax
Financování nepedagogické práce ve školní družině
Poradna: Úplata za předškolní vzdělávání v době uzavření MŠ
Mimořádná opatření a úplata za předškolní vzdělávání v mateřské škole
Ověření výše příspěvku od zřizovatele na provoz školy
Ověření výše příspěvku od zřizovatele na provoz školy
Stanovení úplaty a prominutí úplaty za předškolní vzdělávání

Poradna

Sloučení škol
Povinnost plnění spotřebního koše v soukromé MŠ, pokud nepobíráme dotace na stravu
Pracovní zařazení učitelky MŠ vyučující žáka-cizince českému jazyku
Akce v mateřské škole přes noc
FKSP
Přijetí cizince do základní školy
FKSP
ONIV
Dotace
Pracovní sešity
FKSP
Odpolední vyučování 1. stupeň
Kariérový poradce na ZŠ
Ochranné pomůcky učitelky MŠ při stravování
Školení hygienického minima
Dobrovolnická práce
Jmenování ředitelky
Vychovatelka ŠD
Škola v přírodě
Doprovod do školy