Šablony od A do Z

Vydáno:

Jste ředitelkou/lem mateřské nebo základní školy a rádi byste zažádali o finanční podporu z OP VVV na aktivity uvedené ve výzvách na šablony pro MŠ a ZŠ, ale nevíte jak správně postupovat? Právě z tohoto důvodu pro Vás pracovníci Řídicího orgánu OP VVV připravili níže uvedený přehled základních doporučení a rad, které byste neměli opomenout.

Související dokumenty

Pracovní situace

Vliv statistického výkaznictví na financování veřejné školy
Reforma financování - základní školy, mateřské školy
Reforma financování - vliv na rozpočet základní a mateřské školy
První kroky při vymáhání dlužného školného
Podpora implementace novely školského zákona z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání
Bezplatné poskytování učebnic
Prominutí, snížení úplaty za předškolní vzdělávání
Platby za pomůcky v MŠ
Využití účetnictví k finančnímu řízení
OP JAK
Poradna: Úplata za předškolní vzdělávání v době uzavření MŠ
Mimořádná opatření a úplata za předškolní vzdělávání v mateřské škole
Ověření výše příspěvku od zřizovatele na provoz školy
Ověření výše příspěvku od zřizovatele na provoz školy
Stanovení úplaty a prominutí úplaty za předškolní vzdělávání
Pedagogická intervence na základní škole a výkaz P1c-01
Navýšení příspěvku prvňáčkům
Financování pedagogické práce ve školní družině - PHmax
Financování nepedagogické práce ve školní družině

Poradna

Povinnost plnění spotřebního koše v soukromé MŠ, pokud nepobíráme dotace na stravu
Sloučení škol
Hospodaření školy - zaúčtování ztrátového výsledku z předchozího roku
Nerovnoměrně rozvržená pracovní doba v MŠ
Pobyt žáka v zahraničí
Míra vzdělávací povinnosti
Počet žáků ve třídě
Zdravotní průkaz
Lesní školka
Vozíčkář
Provoz MŠ
Pobyt v zahraničí dítěte
Zápis do MŠ
Předpoklad odborné kvalifikace pro pedagogickou činnost
Přijímací řízení - předčasné podávání žádostí
Přímá ped. činnost
Počet dětí ve třídě MŠ II
Počet dětí ve třídě
Přijetí dítěte zaměstnance do MŠ
Přímá pedagogická činnost