Co dělat, když škole nepřijde zboží, které si objednala?

Vydáno:

Jako ředitel nebo ekonom školy objednáte pro školu třeba dataprojektor, zaplatíte ho a … prodejce zboží nedodá, a navíc s vámi přestane komunikovat. Jak v tomto případě postupovat?

Související dokumenty

Pracovní situace

Co dělat, když škole nepřijde zboží, které si objednala?
Co dělat, když škole přijde poškozené zboží?
Platby za pomůcky v MŠ
Školní stravování „předškoláka“ – vymáhání úhrady a prominutí dluhu
Poskytování školního stravování z pohledu zákazu diskriminace
Souhlas se zpracováním osobních údajů ve školách - nejčastější situace
Policie ve škole
V jakých případech může škola odmítnout či odložit pomoc Policii ČR
Metodické komentáře k zákonu Lex Ukrajina 2
Výroční zpráva o činnosti školy
Pravidla rozpočtové odpovědnosti
Povinnosti (nejen) škol dle zákona o registru smluv
Přístupnost školního webu podle litery zákona
Blíží se lhůta pro změnu stanov SRPŠ
Plán kontrolní činnosti - celý rok
GDPR - pro školy
Neriskujte – bez řádné registrace mohou být vaše smlouvy neplatné
Registr smluv - lhůty dané zákonem a sankce
Registr smluv - Nejčastější chyby při uveřejňování

Poradna

Cestovní náklady v případě cesty na soutěž - odborná poradna, odpověď na dotaz
Zahraniční výjezd ředitele školy - odborná poradna, odpověď na dotaz
Cestovní náhrady při cestě na školení - odborná poradna, odpověď na dotaz
Čipy ve školní jídelně - odborná poradna, odpověď na dotaz
Volby do školské rady
Dohoda o výkonu práce z domova
Úplata za zájmové vzdělávání
Směrnice
Finance
Pracovní náplň
Nekomunikace
Zřizovatel
Doplňková činnost
Zástup
Pracovnělékařské služby
Jmenování ředitelky
Poplatky školní družina
GDPR
Vychovatelka ŠD
Pracovní neschopnost