Co dělat, když škole nepřijde zboží, které si objednala?

Vydáno:

Jako ředitel nebo ekonom školy objednáte pro školu třeba dataprojektor, zaplatíte ho a … prodejce zboží nedodá, a navíc s vámi přestane komunikovat. Jak v tomto případě postupovat?

Související dokumenty

Pracovní situace

Co dělat, když škole nepřijde zboží, které si objednala?
Co dělat, když škole přijde poškozené zboží?
Poskytování školního stravování z pohledu zákazu diskriminace
Souhlas se zpracováním osobních údajů ve školách - nejčastější situace
Policie ve škole
V jakých případech může škola odmítnout či odložit pomoc Policii ČR
Výroční zpráva o činnosti školy
Metodické komentáře k zákonu Lex Ukrajina 2
Povinnosti (nejen) škol dle zákona o registru smluv
Pravidla rozpočtové odpovědnosti
Platby za pomůcky v MŠ
Školní stravování „předškoláka“ – vymáhání úhrady a prominutí dluhu
Může škola požadovat peníze za opotřebení učebnic?
Přístupnost školního webu podle litery zákona
Blíží se lhůta pro změnu stanov SRPŠ
Připravenost školy nebo školského zařízení na řešení krizových situací
Zápis změny údajů do rejstříku škol a školských osob a nový dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy
Výmaz školy a dalších údajů ze školského rejstříku
Stávka ve sporu o uzavření kolektivní smlouvy, Stávka dle Listiny základních práv a svobod

Poradna

Cestovní náklady v případě cesty na soutěž - odborná poradna, odpověď na dotaz
Zahraniční výjezd ředitele školy - odborná poradna, odpověď na dotaz
Cestovní náhrady při cestě na školení - odborná poradna, odpověď na dotaz
Čipy ve školní jídelně - odborná poradna, odpověď na dotaz
Volby do školské rady
Dohoda o výkonu práce z domova
Úplata za zájmové vzdělávání
Směrnice
Finance
Pracovní náplň
Nekomunikace
Zřizovatel
Doplňková činnost
Zástup
Pracovnělékařské služby
Jmenování ředitelky
Poplatky školní družina
GDPR
Vychovatelka ŠD
Pracovní neschopnost