Co dělat, když škole přijde poškozené zboží?

Vydáno:

Jako ředitel nebo ekonom školy objednáte pro školu třeba počítač, zaplatíte ho, přijde vám a … nefunguje kamera. Jak v takovém případě postupovat?

Související dokumenty

Pracovní situace

Co dělat, když škole nepřijde zboží, které si objednala?
Povinnosti (nejen) škol dle zákona o registru smluv
Blíží se lhůta pro změnu stanov SRPŠ
Pravidla rozpočtové odpovědnosti
Poskytování školního stravování z pohledu zákazu diskriminace
Souhlas se zpracováním osobních údajů ve školách - nejčastější situace
Policie ve škole
V jakých případech může škola odmítnout či odložit pomoc Policii ČR
Platby za pomůcky v MŠ
Školní stravování „předškoláka“ – vymáhání úhrady a prominutí dluhu
Výroční zpráva o činnosti školy
Co dělat, když škole nepřijde zboží, které si objednala?
Přístupnost školního webu podle litery zákona
Metodické komentáře k zákonu Lex Ukrajina 2
Může škola požadovat peníze za opotřebení učebnic?
Zveřejňování dodatků smluv v centrálním registru smluv
Objednávky pro zařízení školního stravování z hlediska zákona o registru smluv
Odvoz nezletilého žáka policií ze školy bez souhlasu rodičů
První kroky při vymáhání dlužného školného

Poradna

Cestovní náklady v případě cesty na soutěž - odborná poradna, odpověď na dotaz
Zahraniční výjezd ředitele školy - odborná poradna, odpověď na dotaz
Cestovní náhrady při cestě na školení - odborná poradna, odpověď na dotaz
Čipy ve školní jídelně - odborná poradna, odpověď na dotaz
Volby do školské rady
Dohoda o výkonu práce z domova
Úplata za zájmové vzdělávání
Směrnice
Finance
Pracovní náplň
Nekomunikace
Zřizovatel
Doplňková činnost
Zástup
Pracovnělékařské služby
Jmenování ředitelky
Poplatky školní družina
GDPR
Vychovatelka ŠD
Pracovní neschopnost