Co dělat, když škole nepřijde zboží, které si objednala?

Vydáno:

Jako ředitel nebo ekonom školy objednáte pro školu třeba dataprojektor, zaplatíte ho a … prodejce zboží nedodá, a navíc s vámi přestane komunikovat. Jak v tomto případě postupovat?

Související dokumenty

Pracovní situace

Co dělat, když škole nepřijde zboží, které si objednala?
Blíží se lhůta pro změnu stanov SRPŠ
Pravidla rozpočtové odpovědnosti
Přístupnost školního webu podle litery zákona
Metodické komentáře k zákonu Lex Ukrajina 2
Policie ve škole
V jakých případech může škola odmítnout či odložit pomoc Policii ČR
Výroční zpráva o činnosti školy
Poskytování školního stravování z pohledu zákazu diskriminace
Souhlas se zpracováním osobních údajů ve školách - nejčastější situace
Co dělat, když škole přijde poškozené zboží?
Zákonný zástupce
Bezplatné poskytování učebnic
Zkušební pobyt dítěte při přijetí do mateřské školy
Spolupráce školy s obecním úřadem, informování jiné základní školy, informování OSPOD
Povinnosti (nejen) škol dle zákona o registru smluv
Zveřejňování dodatků smluv v centrálním registru smluv
Objednávky pro zařízení školního stravování z hlediska zákona o registru smluv
Odvoz nezletilého žáka policií ze školy bez souhlasu rodičů

Poradna

Úvazky
Střídavá péče
Úvazek kuchaře
Home office
Míra vzdělávací povinnosti
Intervence
Platová třída 13
Sloučení škol
Volby do školské rady
Pracovní poměr na dobu určitou - 10 měsíců
Přímá vyučovací povinnost
Přespočetné hodiny
Školní klub
Zřizovatel
Výkaz práce
Začátek vyučování
Náhrada mzdy
Pracovní smlouva
Výpověď
Povinné předškolní vzdělávání