Připravenost školy nebo školského zařízení na řešení krizových situací

Vydáno:

Související dokumenty

Pracovní situace

Práva a povinnosti v oblasti BOZP – zaměstnavatel a zaměstnanec
Jak má ředitel školy postupovat, pokud je u zaměstnance/žáka školy potvrzena nákaza virem Covid 19?
Jak má ředitel školy postupovat, pokud je potvrzena nákaza virem Covid 19 u rodinného příslušníka žáka/zaměstance školy?
Nesouhlas zákonného zástupce žáka s nošením roušek
Jak má postupovat ředitel školy v případě, že učitel odmítne nosit roušku?
Co školám hrozí v souvislosti s pandemickými opatřeními?
Kdo nese odpovědnost, pokud se při testování podle mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví něco pokazí?
Reakce na vzorový dopis rodičů školám od advokátky Jany Zwyrtek-Hamplové
Informace k vyhlášení nouzového stavu v ČR
Hodnocení žáka omluveného z důvodu odmítání testování, ochrany dýchacích cest
Jak reagovat na výzvy ohledně covidu-19, které ředitelé nalézají v datových a e-mailových schránkách
Práva a povinnosti v oblasti BOZP – zaměstnavatel a odborová organizace
Poučení žáků o BOZ
Může ředitel nařídit učitelům, aby se nechali očkovat proti covid-19?
Práva a povinnosti zaměstnavatele a zaměstnance; přestupky na úseku zdravotnictví
Povinnosti a možnosti zaměstnavatele za mimořádné situace
Únikové cesty
Stanovisko k právnímu výkladu Mimořádného opatření k nošení respirátorů neočkovanými učiteli
Požární ochrana

Poradna

Odpovědnost školy za škodu - odpověď na dotaz
Doplňková činnost
Bezpečnost
Školení hygienického minima
Použití vlastního vozidla při služební cestě