Policie ve škole

Vydáno:

Zákony (zákon o Policii ČR a trestní řád) zmocňují Policii ČR vstoupit do budov a na pozemek školy nebo školského zřízení (dále jen „škola“) i bez souhlasu jejich uživatele. Policie ČR může vstoupit do školy jen z důvodů a za podmínek vymezených zákonem. Tyto nelze rozšířit nebo překročit.

Související dokumenty

Zákony

273/2006 Sb. o svolání zasedání Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky
141/1961 Sb. o trestním řízení soudním (trestní řád)
186/2016 Sb. o hazardních hrách

Pracovní situace

V jakých případech může škola odmítnout či odložit pomoc Policii ČR
Pravidla rozpočtové odpovědnosti
Metodické komentáře k zákonu Lex Ukrajina 2
Co dělat, když škole nepřijde zboží, které si objednala?
Výroční zpráva o činnosti školy
Poskytování školního stravování z pohledu zákazu diskriminace
Souhlas se zpracováním osobních údajů ve školách - nejčastější situace
Odvoz nezletilého žáka policií ze školy bez souhlasu rodičů
Blíží se lhůta pro změnu stanov SRPŠ
Přístupnost školního webu podle litery zákona
Co dělat, když škole nepřijde zboží, které si objednala?
Co dělat, když škole přijde poškozené zboží?
Spolupráce školy s obecním úřadem, informování jiné základní školy, informování OSPOD
Povinnosti (nejen) škol dle zákona o registru smluv
První kroky při vymáhání dlužného školného
Plán kontrolní činnosti - celý rok
Práva a povinnosti zaměstnavatele a zaměstnance; přestupky na úseku zdravotnictví
Oznamovací povinnost podle zákona č. 359/1999 Sb. a zákona č. 40/2009 Sb.
Práva a povinnosti v oblasti BOZP – zaměstnavatel a zaměstnanec

Poradna

Úvazky
Střídavá péče
Úvazek kuchaře
Home office
Míra vzdělávací povinnosti
Intervence
Platová třída 13
Sloučení škol
Volby do školské rady
Pracovní poměr na dobu určitou - 10 měsíců
Přímá vyučovací povinnost
Přespočetné hodiny
Školní klub
Zřizovatel
Výkaz práce
Začátek vyučování
Náhrada mzdy
Pracovní smlouva
Výpověď
Povinné předškolní vzdělávání