Policie ve škole

Vydáno:

Zákony (zákon o Policii ČR a trestní řád) zmocňují Policii ČR vstoupit do budov a na pozemek školy nebo školského zřízení (dále jen „škola“) i bez souhlasu jejich uživatele. Policie ČR může vstoupit do školy jen z důvodů a za podmínek vymezených zákonem. Tyto nelze rozšířit nebo překročit.

Související dokumenty

Pracovní situace

V jakých případech může škola odmítnout či odložit pomoc Policii ČR
Pravidla rozpočtové odpovědnosti
Výroční zpráva o činnosti školy
Poskytování školního stravování z pohledu zákazu diskriminace
Souhlas se zpracováním osobních údajů ve školách - nejčastější situace
Co dělat, když škole nepřijde zboží, které si objednala?
Metodické komentáře k zákonu Lex Ukrajina 2
Odvoz nezletilého žáka policií ze školy bez souhlasu rodičů
Blíží se lhůta pro změnu stanov SRPŠ
Co dělat, když škole nepřijde zboží, které si objednala?
Co dělat, když škole přijde poškozené zboží?
Přístupnost školního webu podle litery zákona
Spolupráce školy s obecním úřadem, informování jiné základní školy, informování OSPOD
Povinnosti (nejen) škol dle zákona o registru smluv
První kroky při vymáhání dlužného školného
Práva a povinnosti v oblasti BOZP – zaměstnavatel a zaměstnanec
Práva a povinnosti v oblasti BOZP – zaměstnavatel a odborová organizace
Poučení žáků o BOZ
Povinnosti ředitele školy a zřizovatele v souvislosti se školskou radou

Poradna

Cestovní náklady v případě cesty na soutěž - odborná poradna, odpověď na dotaz
Zahraniční výjezd ředitele školy - odborná poradna, odpověď na dotaz
Cestovní náhrady při cestě na školení - odborná poradna, odpověď na dotaz
Čipy ve školní jídelně - odborná poradna, odpověď na dotaz
Volby do školské rady
Dohoda o výkonu práce z domova
Úplata za zájmové vzdělávání
Směrnice
Pracovní náplň
Nekomunikace
Zřizovatel
Doplňková činnost
Zástup
Pracovnělékařské služby
Jmenování ředitelky
Poplatky školní družina
GDPR
Vychovatelka ŠD
Pracovní neschopnost
Škola v přírodě

Zákony

273/2006 Sb. o svolání zasedání Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky
141/1961 Sb. o trestním řízení soudním (trestní řád)
186/2016 Sb. o hazardních hrách