Malý průvodce uměním zdravě sebevědomé komunikace II

Vydáno: 17 minut čtení

Minulý díl minisérie o zdravě sebevědomém jednání a efektivní komunikaci byl zakončen výčtem deseti asertivních práv. V novém pokračování se budeme věnovat těmto většinou obecně známým tvrzením více do hloubky, podrobněji se zaměříme na jejich podstatu a vztáhneme je blíže k vlastní současné praxi. Půjde zejména o to, abychom se na jednotlivá asertivní práva podívali z hlediska možnosti jejich praktického využití v konkrétních situacích – abychom si sami pro sebe

Asertivní práva jsou jako vyjmenovaná slova
Přirovnání k vyjmenovaným slovům jsem zvolila proto, že jsme s nimi všichni v minulosti učinili dostatečnou osobní zkušenost, která se nejspíš vyvíjela a měnila v čase. Chtěla jsem tak připomenout, že všechno má svůj řád i správný čas, tudíž že proces učení nelze ani v případě vyjmenovaných slov, ani v případě asertivity obejít nějakým proklatě šikovným fíglem nebo ho příliš uspěchat. Proto se to má s asertivními právy jako s vyjmenovanými slovy: Když je neznáme, nemůžeme jejich znalost využít při psaní, v případě neznalosti asertivity se jednotlivá práva nemohou vědomě projevit v našem jednání.
Pokud se jim pak (jedněm i druhým) naučíme zpaměti, ještě to neznamená, že jim rozumíme a umíme je užitečně používat. Navíc je běžné, že nám jejich existence zpočátku způsobí v hlavě zmatek – to platí opět jak pro vyjmenovaná slova, tak pro asertivní práva a příslušné techniky.
Věnujme se tedy beze spěchu a s rozmyslem jednotlivým tvrzením, která popisují, na co všechno máme z pohledu asertivního přístupu právo. Zabývejme se myšlenkami, jež prokazatelně mají tu sílu, že při správném pochopení a užití dokáží mocně přispět k našemu vnitřnímu míru, ke zklidnění mysli, a ve finále ke zdravě (sebe)vědomému, tedy asertivnímu jednání.
Není důležité, co chceme, ale co potřebujeme
Minule jsem zmínila, že se řadu let věnuji tematice asertivity, jakož i příbuzných druhů komunikačního umění v sebezkušenostních seminářích. A tam pokaždé, znovu a znovu pociťuji radost z úlevných, osvobozujících či radostných reflexí mnohých účastníků, plynoucích ze spokojenosti s tím, co pro sebe objevili a co si stran tohoto širokého tématu ze semináře odnášejí. Důležité je na tomto místě dodat, že díky proběhlé „práci se sebou“ si odnáší každý něco jiného, prot

Související dokumenty

Články

Malý průvodce uměním zdravě sebevědomé komunikace I.
Malý průvodce uměním zdravě sebevědomé komunikace III
Malý průvodce uměním zdravě sebevědomé komunikace IV

Pracovní situace

Možnost vzdělávat se současně ve více mateřských školách
Přerušení vzdělávání (§ 66 odst. 5 školského zákona)
Přerušení vzdělávání žákyně dle § 66 odst. 6 školského zákona
Vzdělávání v soukromých a církevních základních a středních školách
Školní vzdělávací program
Revize RVP
Komunikace školy s veřejností na internetu a uživatelské testování www stránek
Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání na školní rok 2014/2015
Bezplatné poskytování učebnic
Manuál krizové komunikace
Vzdělávání koordinátorů EV
Jak si zřídit a nastavit datovou schránku ve škole?
Zpracovávání osobních údajů v podobě výsledků vzdělávání
Komunikační strategie školy - šablony
Informování zákonného zástupce o povinnosti předškolního vzdělávání dítěte a možných způsobech jejího plnění
Finanční gramotnost - modelové úlohy
Pokračování v základním vzdělávání podle § 55 odst. 2 školského zákona
Zákon o mimořádném ředitelském volnu a mimořádném vzdělávání distančním způsobem v souvislostech
Vzorové situace při žádosti rodiče o informace o průběhu vzdělávání dítěte
Smlouva o úplatném vzdělávání v soukromé a církevní škole

Poradna

Výuka Aj
Podání léku dítěti s epilepsií
Ukončení předškolního vzdělávání
Výkaz práce
Povinné předškolní vzdělávání