Malý průvodce uměním zdravě sebevědomé komunikace I.

Vydáno: 9 minut čtení

První díl minisérie článků akcentuje téma zdravého sebevědomí a sebeprosazení, schopnost vyjádřit vlastní názor a postoj bez následných pocitů viny, ale také dovednost rozpoznat manipulaci a dokázat se jí ubránit. Tato témata se opakovaně objevují jako důvody, proč pedagogičtí pracovníci vyhledávají sebezkušenostní semináře. Je skvělé, že většina pomáhajících profesionálů přestala vnímat osobnostní rozvoj jako nutné zlo, že se dokonce stal samozřejmou podmínkou jejich vysoké odbornosti. Novým seriálem bychom rádi přispěli k tomuto příznivému trendu.

Podle čeho se pozná asertivní učitel
Postupně se budeme věnovat „nejžádanějším“ oblastem osobnostního, potažmo profesního rozvoje, tedy asertivitě, asertivním technikám, emoční a sociální inteligenci, psychohygieně a relaxaci, jakož i dalším souvisejícím tématům. Všechny díly budou převážně prakticky orientované a zaměřené na možnost bezprostředního využití předávaných poznatků, sdílených zkušeností a zajímavých podnětů z praxe, případně i z osobního života.
Smysluplnost školení o asertivitě
Před mnoha lety jsem měla za úkol „proškolit mužstvo“ jedné firmy ve věci asertivních dovedností. Píši-li mužstvo, skutečně mám na mysli učebnu plnou chlapů techniků. Nevím jak pro ně, ale pro mne to byla dobrá zkušenost.
Vše tehdy začalo už v předvečer akce v místě mého ubytování. Tam se jaksi hned vědělo, že jsem lektorka a budu školit v nedalekém podniku. Sympatická majitelka penzionu se mi svěřila, že školení se zúčastní také její tchán, ale on žádné kurzy o asertivitě nepotřebuje, protože poslat někoho dopr..le prý dokáže i bez lektora. Bylo zajímavé to vědět.
Ráno jsem napochodovala před nastoupenou jednotkua vnímala přitom mimořádně silně řeč očí i těl většiny přítomných chlapíků. Ve dvou případech u nich bylo možné vytuši

Související dokumenty

Pracovní situace

Zvyšování kvalifikace pedagogických pracovníků
VP, středisko výchovné péče a OSPOD
Strategické řízení a plánování v digitální škole
Bílá kniha
Přehled hlavních strategických a koncepčních dokumentů v oblasti vzdělávání
Nastavení strategie výuky na dálku
Videokonference pro komunikaci školy na dálku
Základní stavební prvky komunikace s rodiči
Individuální konzultace na půdě školy
Tematické zprávy České školní inspekce
Vzorové situace při žádosti rodiče o informace o průběhu vzdělávání dítěte
Vzdělávání koordinátorů EV
Jak si zřídit a nastavit datovou schránku ve škole?
Manuál krizové komunikace
Komunikační strategie školy - šablony
Informování zákonného zástupce o povinnosti předškolního vzdělávání dítěte a možných způsobech jejího plnění
Finanční gramotnost - modelové úlohy
Pokračování v základním vzdělávání podle § 55 odst. 2 školského zákona
Odborný rozvoj začínajících pedagogických pracovníků
Kvalifikační dohoda

Poradna

Úhrada konference Škola jako místo setkávání ze šablon
Podání léku dítěti s epilepsií
Výuka Aj
Ukončení předškolního vzdělávání
Výkaz práce
Povinné předškolní vzdělávání

Články

Malý průvodce uměním zdravě sebevědomé komunikace III
Malý průvodce uměním zdravě sebevědomé komunikace IV
Malý průvodce uměním zdravě sebevědomé komunikace II