Informování zákonného zástupce o povinnosti předškolního vzdělávání dítěte a možných způsobech jejího plnění

S účinností od 1. 1. 2017 školský zákon zavádí institut povinného předškolního vzdělávání, které je pro děti povinné od 1. 9. 2017.