VP, středisko výchovné péče a OSPOD

Vydáno:

Činnost středisek výchovné péče upravuje vyhláška č. 458/2005 Sb., kterou se upravují podrobnosti o organizaci výchovně-vzdělávací péče ve střediscích výchovné péče. Přestože se jich týká odlišná legislativa, jsou střediska výchovné péče řazena mezi poradenská zařízení, s nimiž školy intenzivně spolupracují. Jejich spektrum činnosti se zaměřuje především na žáky s výchovnými obtížemi.

Související dokumenty

Pracovní situace

VP a speciálně pedagogické centrum
Individuální výchovný plán
Výchovný poradce a žáci s SVP
Kdo je výchovný poradce
Výchovný poradce – metodické vedení učitelů
VP a další poradenští pracovníci
Výchovný poradce a další (ne školské) organizace
Minimální preventivní program
Činnost výchovného poradce a metodika prevence v prvním pololetí školního roku 2021/2022
Způsob poskytování poradenských služeb školským poradenským zařízením
Kariérové poradenství
VP a pedagogicko-psychologická poradna
Výchovná opatření a jejich zveřejňování
Plán činnosti výchovného poradce a školního metodika prevenceve 2. pololetí školního roku 2021/2022
2022/2023: Plán činnosti výchovného poradce a školního metodika prevence v 1. pololetí školního roku
Školní psycholog na základní škole
Nenávist na internetu se dá řešit včasnou prevencí, ale i aktivitami ve třídě
Jak na modrou velrybu
Žáci se speciálními vzdělávacími potřebami

Poradna

Třídní důtka - odpověď na dotaz
Lesní školka
Ukončení předškolního vzdělávání
Výkaz práce
Povinné předškolní vzdělávání
Snížení rozsahu přímé vyučovací povinnosti u výchovných poradců
Výuka Aj
Problémy ve třídě
Týdenní rozsah přímé pedagogické činnosti výchovných poradců
Výchovný poradce
Několik výchovných poradců ve škole
Platová třída zástupce ředitele školy
Úhrada konference Škola jako místo setkávání ze šablon

Vyhlášky

458/2005 Sb. , kterou se upravují podrobnosti o organizaci výchovně vzdělávací péče ve střediscích výchovné péče