Rok na střední škole v zahraničí z právního pohledu

Vydáno:

V posledních letech je stále častější, že žáci středních škol stráví pololetí nebo jeden celý školní rok v zahraničí. Buď na to získají stipendium, nebo jim rodiče vzdělávání v zahraničí jednoduše zaplatí.

Související dokumenty

Pracovní situace

Školy a cestování žáků - varianty organizace akce
Zahraniční cesta v případě neveřejných škol a školských zařízení
Zahraniční cesta v případě veřejných škol a školských zařízení
Mimoškolní akce školy – účastníci akce
Mimoškolní akce školy – exkurze
Mimoškolní akce školy – vybrané specifické aktivity
Mimoškolní akce školy – ubytování a stravování
Mimoškolní akce školy – dohled nad dětmi/žáky
Mimoškolní akce školy – režim dne a harmonogram
Odpovědnost při pořádání školy v přírodě a školních výletů
Poučení o bezpečnosti na lyžařském výcviku
Základní bezpečnostní pravidla pro organizaci lyžařského kurzu z pohledu HZS ČR
Školy a cestování žáků: školní zájezdy
Školy a cestování žáků: mimořádné a nepředvídatelné okolnosti
Minimální mzda státu EU a výjezdy škol do zahraničí
Škola v přírodě - jaké dokumenty jsou potřeba a co všechno se musí zařídit?
Osvědčení zdravotníka zotavovací akce a školy v přírodě
Kdy nejpozději musí škola oznámit zákonným zástupcům místo a čas konání školní akce?
Právní aspekty organizace mimoškolních akcí

Poradna

Výuka Aj
Ubytování v internátu
Odpovědnost školy za škodu - odpověď na dotaz
Dobrovolnická práce
Ukončení předškolního vzdělávání
Výkaz práce
Povinné předškolní vzdělávání

Zákony

89/2012 Sb. občanský zákoník