Komunikační strategie školy - šablony

Vydáno:

Vytvoření komunikační strategie je předpokladem pro systematickou a kooordinovanou komunikaci, která má za cíl sjednotit a zastřešit veškerý informační tok ze školy k žákům/studentům, rodičům, zřizovateli apod. Strategie má napomoci zvýšit reputaci školy i její atraktivitu u rodičů, učitelů i jejich dalších partnerů.