Vzdělávání koordinátorů EV

Vydáno:

Hlavním cílem EV na školách je komplexní pojetí všech aktivit, které k realizaci tohoto záměru směřují. Klíčovými aktéry jsou především ředitelé škol a koordinátoři jako reprezentanti managementu environmentální výchovy na školách.

Související dokumenty

Pracovní situace

Strategické dokumenty pro rozvoj environmentální výchovy ve školách
Školní program EV a jeho tvorba
Evaluace EV ve škole
Kooperace učitelů ve světle profesního učení
Činnost učitele základní školy v souvislosti se vzděláváním distančním způsobem
Určení formy, obsahu a pravidel používání žákovské knížky
Spolupráce pedagogických pracovníků
Nastavení komunikačních toků při komunikaci s rodiči
Vzorové situace při žádosti rodiče o informace o průběhu vzdělávání dítěte
Pedagogická intervence na základní škole a výkaz P1c-01
Školy jako centra vzdělávání pro udržitelný rozvoj a jejich odpovědnost
Strategické řízení a plánování v digitální škole
Mimoškolní akce školy – vybrané specifické aktivity
Nastavení strategie výuky na dálku
Trestný čin pomluvy spáchaný rodičem
Kdy nejpozději musí škola oznámit zákonným zástupcům místo a čas konání školní akce?
Hodnocení žáka omluveného z důvodu odmítání testování, ochrany dýchacích cest
Používání učebnic v základní a střední škole
Příklad dobré praxe – kulatý stůl k problematice sociálního začleňování

Poradna

Pracovní poměr na dobu určitou - 10 měsíců
Vedoucí učitel odborného výcviku
Kvalifikace
Přespočetné hodiny
Ukončení předškolního vzdělávání
Platová třída
Výkaz práce
Odměna za očkování
Povinné předškolní vzdělávání
Prodloužení zkušební doby
Záskok za nemocného jazykáře - odborná poradna, odpověď na dotaz