Vzdělávání koordinátorů EV

Vydáno:

Hlavním cílem EV na školách je komplexní pojetí všech aktivit, které k realizaci tohoto záměru směřují. Klíčovými aktéry jsou především ředitelé škol a koordinátoři jako reprezentanti managementu environmentální výchovy na školách.

Související dokumenty

Pracovní situace

Strategické dokumenty pro rozvoj environmentální výchovy ve školách
Školní program EV a jeho tvorba
Evaluace EV ve škole
Kooperace učitelů ve světle profesního učení
Činnost učitele základní školy v souvislosti se vzděláváním distančním způsobem
Školy jako centra vzdělávání pro udržitelný rozvoj a jejich odpovědnost
Strategické řízení a plánování v digitální škole
Určení formy, obsahu a pravidel používání žákovské knížky
Spolupráce pedagogických pracovníků
Nastavení komunikačních toků při komunikaci s rodiči
Vzorové situace při žádosti rodiče o informace o průběhu vzdělávání dítěte
Pedagogická intervence na základní škole a výkaz P1c-01
Nastavení strategie výuky na dálku
Mimoškolní akce školy – vybrané specifické aktivity
Akreditace vzdělávacích programů v systému DVPP
Zákonný zástupce
Doporučení MŠMT pro mateřské školy k problematice pozdního vyzvedávání dítěte z mateřské školy po ukončení provozu
Manuál krizové komunikace
Komunikační strategie školy - šablony

Poradna

Záskok za nemocného jazykáře - odborná poradna, odpověď na dotaz
Pracovní poměr na dobu určitou - 10 měsíců
Vedoucí učitel odborného výcviku
Kvalifikace
Přespočetné hodiny
Ukončení předškolního vzdělávání
Platová třída
Výkaz práce
Odměna za očkování
Povinné předškolní vzdělávání
Výuka Aj
Úvazek
Úvazek
Podnapilý rodič
Prodloužení zkušební doby
Jmenování třídních, uvádějících a provázejících učitelů
Učitel autoškoly a adaptační období
Úhrada konference Škola jako místo setkávání ze šablon