České školství jako časoprostorová propast. II. část

Vydáno: 11 minut čtení

Textem níže navazujeme na první část rozhovoru, kterou jsme otiskli v říjnovém vydání Učitelského měsíčníku. Peter Chvojka v ní vzpomínal na rok 2018. Tehdy jeho dcera dostala ve výtvarné výchově za obrázek hada čtyřku. Jako její otec na to reagoval, navštívil učitelku i vedení a po absolutním nepochopení a nulové snaze ze strany školy vést na toto téma diskusi otevřel polemiku ohledně známkování estetickovýchovných předmětů veřejně. Objevil s v mnoha médiích, napsal několik článků, ten nejznámější nesl název Umí Meda hada? – i o něm jsme si spolu povídali v druhé, navazující části rozhovoru.

České školství jako časoprostorová propast
II. část
Mgr.
Michaela
Váchová
Vedla rozhovor, odborná editorka Učitelského mesicniku.
Otevřeně kritizujete některé aspekty českého školství…
Účastníci vzdělávacího procesu jsou učitelé, žáci a rodiče. Mám dojem, že učitelé jsou schopni prezentovat své postoje a názory, mají různá diskusní fóra, skupiny, vzdělávací akce, konference, ale žáci a rodiče kvalitní komunikační kanál nemají. V Čechách stále není běžné dožadovat se zpětné vazby od rodičů, natož od dětí. Navíc, jak jsem uvedl, učitel je „trvanlivější“ jednotka vzdělávacího procesu než rodič nebo žák, je systematicky vzděláván, placen, denně se setkává s kolegy, zatímco rodič nemá žádnou eduk

Související dokumenty

Pracovní situace

Určení formy, obsahu a pravidel používání žákovské knížky
Hodnocení žáka omluveného z důvodu odmítání testování, ochrany dýchacích cest
Kooperace učitelů ve světle profesního učení
Strategické řízení a plánování v digitální škole
Školní družina a kritéria ČŠI
Vzorové situace při žádosti rodiče o informace o průběhu vzdělávání dítěte
Vzdělávání koordinátorů EV
Činnost učitele základní školy v souvislosti se vzděláváním distančním způsobem
Vysvědčení na základní škole
Vysvědčení na střední škole
Vysvědčení v základních uměleckých školách
Nástroje vlastního hodnocení
Plán vlastního hodnocení
Nastavení strategie výuky na dálku
Zpracovávání osobních údajů v podobě výsledků vzdělávání
Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání na školní rok 2014/2015
Začínající učitelé
Jak je to s důležitými sděleními v elektronických žákovských knížkách a prokazatelným podpisem rodičů?
Spolupráce pedagogických pracovníků
Nastavení komunikačních toků při komunikaci s rodiči

Poradna

Hodnocení v náhradním termínu
Nehodnocení
Ukončení předškolního vzdělávání
Výkaz práce
Povinné předškolní vzdělávání
Poskytnutí informací třetí osobě
Náhrada druhého cizího jazyka
Hodnocení za 1. pololetí - nehodnocen
Výuka plavání a omluvenky
Rozsah a obsah hodnocení žáka
Úhrada konference Škola jako místo setkávání ze šablon
Výuka Aj
Možnost hradit část dalšího vzdělávání z ONIV

Články

České školství jako časoprostorová propast aneb Jak dopadla Meda, která (ne)uměla hada