Vysvědčení na základní škole

Vydáno:

Vysvědčení se vydává žákovi každé pololetí, za první pololetí lze místo vysvědčení vydat žákovi výpis z vysvědčení (§ 51 odst. 1 školského zákona).

Související dokumenty

Pracovní situace

Vysvědčení na střední škole
Vysvědčení v základních uměleckých školách
Individuální vzdělávání žáka
Pedagogická intervence na základní škole a výkaz P1c-01
Hodnocení žáka omluveného z důvodu odmítání testování, ochrany dýchacích cest
Plány činnosti - srpen 2021
Činnost učitele základní školy v souvislosti se vzděláváním distančním způsobem
Školní družina a kritéria ČŠI
Určení formy, obsahu a pravidel používání žákovské knížky
2022/2023: Plán činnosti střední školy v 1. pololetí školního roku
Nástroje vlastního hodnocení
Plán vlastního hodnocení
Malotřídní základní škola
Podmínky hodnocení výsledků vzdělávání žáka na vysvědčení
Aktualizace školního řádu základní školy na základě právních předpisů (2020/2022)
Vzdělávání dětí, žáků, studentů z Ukrajiny
Metodika k hodnocení žáků v základních školách dle zákona Lex Ukrajina ve školním roce 2021/2022
Vysvědčení
Vysvědčení o maturitní a závěrečné zkoušce, výuční list

Poradna

Nehodnocení
Výuka plavání a omluvenky
Přijetí cizince do základní školy
Odpolední vyučování 1. stupeň
Kariérový poradce na ZŠ
Škola v přírodě
Doprovod do školy
Pobyt žáka v zahraničí
Počet žáků ve třídě
Vozíčkář
Pobyt v zahraničí dítěte
Sloučení škol
Přímá ped. činnost
Odklad povinné školní docházky
Uvolnění z výuky
Přijímání ke vzdělávání
Odklad
Dovolená
Žák v zahraničí
Náhrada druhého cizího jazyka

Zákony

561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)

Vyhlášky

3/2015 Sb. o některých dokladech o vzdělání
48/2005 Sb. o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky