Nastavení komunikačních toků při komunikaci s rodiči

Vydáno:

V případě, že chcete jako ředitelé zamezit tomu, aby se veškeré dotazy, stížnosti, podněty a přání kupily ve Vaší mailové schránce (případně na Vašem psacím stole a ve Vaší kanceláři), je nutné nastavit ve škole komunikační toky při komunikaci s rodiči.

Související dokumenty

Pracovní situace

Kdy nejpozději musí škola oznámit zákonným zástupcům místo a čas konání školní akce?
Základní stavební prvky komunikace s rodiči
Komunikační strategie školy - šablony
Spolupráce rodiny a školy
Vztah rodičů a školy pohledem práva
Zákonný zástupce
Manuál krizové komunikace
Informování zákonného zástupce o povinnosti předškolního vzdělávání dítěte a možných způsobech jejího plnění
Určení formy, obsahu a pravidel používání žákovské knížky
Trestný čin pomluvy spáchaný rodičem
Vzorové situace při žádosti rodiče o informace o průběhu vzdělávání dítěte
Videokonference pro komunikaci školy na dálku
Nesouhlas zákonného zástupce žáka s nošením roušek
Doporučení MŠMT pro mateřské školy k problematice pozdního vyzvedávání dítěte z mateřské školy po ukončení provozu
Právo na informace o dítěti partnera (nevlastním dítěti)
ČSSZ: Informace pro rodiče a školská (obdobná) zařízení
Kooperace učitelů ve světle profesního učení
Jak reagovat na požadavky rodičů, aby jejich dítě bylo vyjmuto z povinností stanovených ochrannými opatřeními Ministerstva zdravotnictví?
Neshody při žádosti o odklad povinné školní docházky

Poradna

Změna ředitele v soukromé škole
Přespočetné hodiny u statutárního zástupce ředitele ZUŠ
Nadúvazkové hodiny ředitele školy
Prodloužení zkušební doby
Podání léku dítěti s epilepsií
Záskok za nemocného jazykáře - odborná poradna, odpověď na dotaz
DPP/DPČ v případě ředitele, který je statutárním orgánem právnické osoby
Míra vzdělávací povinnosti
Platový tarif vedení školy
Vzdání se pracovního místa ředitele školy
Bývalá ředitelka
Pracovní poměr na dobu určitou - 10 měsíců
Jmenování a odstoupení ředitele školy
Vedoucí učitel odborného výcviku
Přímá pedagogická činnost
Osobní příplatek
Kvalifikace
Přímá vyučovací povinnost
Zástupce ředitele
Přespočetné hodiny