Nastavení komunikačních toků při komunikaci s rodiči

Vydáno:

V případě, že chcete jako ředitelé zamezit tomu, aby se veškeré dotazy, stížnosti, podněty a přání kupily ve Vaší mailové schránce (případně na Vašem psacím stole a ve Vaší kanceláři), je nutné nastavit ve škole komunikační toky při komunikaci s rodiči.

Související dokumenty

Pracovní situace

Kdy nejpozději musí škola oznámit zákonným zástupcům místo a čas konání školní akce?
Základní stavební prvky komunikace s rodiči
Komunikační strategie školy - šablony
Vztah rodičů a školy pohledem práva
Spolupráce rodiny a školy
Zákonný zástupce
Manuál krizové komunikace
Informování zákonného zástupce o povinnosti předškolního vzdělávání dítěte a možných způsobech jejího plnění
Doporučení MŠMT pro mateřské školy k problematice pozdního vyzvedávání dítěte z mateřské školy po ukončení provozu
Videokonference pro komunikaci školy na dálku
Nesouhlas zákonného zástupce žáka s nošením roušek
Vzorové situace při žádosti rodiče o informace o průběhu vzdělávání dítěte
Určení formy, obsahu a pravidel používání žákovské knížky
Právo na informace o dítěti partnera (nevlastním dítěti)
Trestný čin pomluvy spáchaný rodičem
Odvolací řízení, přezkumné řízení, správní žaloba při nesouladu rodičů ohledně vzdělávání dítěte
Volba ZŠ a postup v případě neshody rodičů
Kooperace učitelů ve světle profesního učení
Jak reagovat na požadavky rodičů, aby jejich dítě bylo vyjmuto z povinností stanovených ochrannými opatřeními Ministerstva zdravotnictví?

Poradna

Záskok za nemocného jazykáře - odborná poradna, odpověď na dotaz
DPP/DPČ v případě ředitele, který je statutárním orgánem právnické osoby
Míra vzdělávací povinnosti
Platový tarif vedení školy
Vzdání se pracovního místa ředitele školy
Bývalá ředitelka
Pracovní poměr na dobu určitou - 10 měsíců
Jmenování a odstoupení ředitele školy
Vedoucí učitel odborného výcviku
Přímá pedagogická činnost
Osobní příplatek
Kvalifikace
Přímá vyučovací povinnost
Zástupce ředitele
Přespočetné hodiny
Dietní stravování
Přijímání ke vzdělávání
IVP
FKSP
Školní klub