Nástroje vlastního hodnocení

Související dokumenty

Pracovní situace

Plán vlastního hodnocení
Vlastní hodnocení školy - právní úprava
Hodnocení a evaluace
Evaluace EV ve škole
Školní družina a kritéria ČŠI
Plán kontrolní činnosti - celý rok
Kalendář
Plán činnosti 1. pololetí školního roku 2021/2022 na středních školách
2022/2023: Plán činnosti střední školy v 1. pololetí školního roku
2022/2023: Činnost školní družiny a školního klubu v 1. pololetí školního roku
2022/2023: Plán činnosti výchovného poradce a školního metodika prevence v 1. pololetí školního roku
2022/2023: Činnost základní umělecké školy v 1. pololetí školního roku
Ukončení školního roku
Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání na školní rok 2014/2015
Činnost školní družiny a školního klubu ve 2. pololetí školního roku 2021/2022
Základní metodický rámec pro hodnocení škol ze strany zřizovatele
Činnost mateřské školy v prvním pololetí školního roku 2021/2022
Činnost výchovného poradce a metodika prevence v prvním pololetí školního roku 2021/2022
Plány činnosti - červenec 2021

Poradna

Výuka plavání a omluvenky
Nehodnocení
Náhrada druhého cizího jazyka
Poskytnutí informací třetí osobě
Rozsah a obsah hodnocení žáka
Hodnocení v náhradním termínu
Autoevaluace
Hodnocení za 1. pololetí - nehodnocen

Zákony

561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)