Spolupráce pedagogických pracovníků

Vydáno:

Spolupráce pedagogických pracovníků je nezpochybnitelnou nutností pro zajištění kvalitní výchovy a vzdělávání v každé škole i školském zařízení. Provázanost jejich působení na děti, žáky i účastníky výchovně vzdělávacího procesu umožňuje efektivnější předávání znalostí a dovedností a zároveň pomáhá vedoucím pracovníkům lépe řídit organizaci.