Hodnocení v náhradním termínu

Plné znění otázky

Prosím touto cestou o vysvětlení § 52 odst. 2. V případě, že nelze žáka na konci prvního i druhého pololetí hodnotit pro nedostatek podkladů k hodnocení, je v určeném náhradním termínu hodnocení nutné realizovat formou komisionální zkoušky? Nebo je možné přezkoušení v určeném termínu zrealizovat např. před třídou (to asi jen v případě prvního pololetí)?

Odpověď