Vysvědčení na střední škole

Vydáno:

Vysvědčení se vydává žákovi každé pololetí, za první pololetí lze místo vysvědčení vydat žákovi výpis z vysvědčení.

Související dokumenty

Pracovní situace

2022/2023: Plán činnosti střední školy v 1. pololetí školního roku
Vysvědčení na základní škole
Vysvědčení v základních uměleckých školách
Vysvědčení o maturitní a závěrečné zkoušce, výuční list
Organizace odborné praxe - směrnice
Hodnocení žáka omluveného z důvodu odmítání testování, ochrany dýchacích cest
Plány činnosti - srpen 2021
Plán činnosti 1. pololetí školního roku 2021/2022 na středních školách
Odborný výcvik v kontextu praktického vyučování a druhu práce
Školní družina a kritéria ČŠI
Určení formy, obsahu a pravidel používání žákovské knížky
Plán činnosti střední školy na měsíc únor 2024
Nástroje vlastního hodnocení
Plán vlastního hodnocení
Přijímání ke vzdělávání ve střední škole - doložení vysvědčení nebo jiných dokladů
Podmínky hodnocení výsledků vzdělávání žáka na vysvědčení
Vzdělávání dětí, žáků, studentů z Ukrajiny
Metodika k hodnocení žáků ve středních školách a konzervatořích dle zákona Lex Ukrajina ve školním roce 2021/2022
Hodnotitel

Poradna

Nehodnocení
Stanovení počtu skupin na odborném výcviku za účelem určení počtu zástupců ředitelů/VUOV
Platnost zkoušky
Studium pedagogiky pro učitele odborných předmětů SŠ
Výuka plavání a omluvenky
Kvalifikace
Pomůcky
Vyživovací povinnost
Hodnocení v náhradním termínu
Poskytnutí informací třetí osobě
Náhrada druhého cizího jazyka
Rozsah a obsah hodnocení žáka
Hodnocení za 1. pololetí - nehodnocen

Zákony

561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)

Vyhlášky

3/2015 Sb. o některých dokladech o vzdělání
13/2005 Sb. o středním vzdělávání a vzdělávání v konzervatoři
16/2005 Sb. o organizaci školního roku